Kết nối website Wordpress

Bạn có thể dễ dàng đồng bộ thông tin sản phẩm và đơn hàng từ Website Wordpress về Salekit.com. Để cài đặt tính năng này, bạn làm theo các bước sau đây:

A - Kết nối Salekit.com với Wordpress

Bước 1: Kết nối website wordpress

Để liên kết với website của Wordpress, bạn vào Dashboard -> Thêm kênh bán -> chọn kết nối website wordpress.

Nhập thông tin website wordpress bao gồm: 

- Tên website: Tên hiển thị của website wordpress trong salekit.com

- Địa chỉ website: địa chỉ trang web Wordpress cần kết nối

Bước 2: Tải plugin của gian hàng muốn kết nối trong Salekit.com

Để tải plugin bạn vào mục Kết nối >> Tải Salekit Plugin

File được tải về sẽ mặc định được nằm trong thư mục Download trên máy tính của bạn.

Bước 3: Thêm mới Plugin của gian hàng Salekit.com tại Wordpress

Tại màn hình quản trị của Wordpress, bạn chọn Plugin >> Cài mới >> Tải Plugin lên >> Chọn tệp

Bạn chọn tệp vừa tải về tên salekit.io.zip>> Open để tải file.

File được tải lên thành công sẽ được hiển thị như hình ảnh bên dưới. Bạn bấm Cài đặt để hoàn tất quá trình cài đặt plugin.

Tiếp theo, bạn click vào Kích hoạt plugin để plugin hoạt động.

Sau khi kích hoạt thành công, bạn sẽ thấy tại danh sách plugin đã cài đặt.

Bước 4: Thiết lập Salekit.com Token

Bạn click vào mục Salekit tại menu dọc bên trái màn hình, chọn Salekit.com

Tại đây, hệ thống yêu cầu bạn nhập Salekit.com Token của bạn. Bạn bấm vào tại đây để chuyển sang màn hình làm việc của Salekit.com

Bạn copy Token này và đặt vào Wordpress >> Save để hoàn tất.

Bước 5: Kích hoạt đồng bộ: 

Tại màn hình Dashboard bạn chọn website wordpress, vào cài đặt >> Kết nối >> XÁC MINH NGAY để xác nhận kết nối giữa Salekit.com và Wordpress

Sau khi xác minh thành công, mỗi khi có cập nhật sản phẩm mới hoặc khách hàng đặt hàng qua website của wordpress, Plugin sẽ tự động gửi dữ liệu tới gian hàng mà bạn đã liên kết trong Salekit.com

B - Đồng bộ sản phẩm & đơn hàng từ Wordpress về Salekit

Trên màn hình quản trị của WordPress, bạn truy cập mục Salekit >> Salekit.com >> Đơn hàng >> Bấm nút Đồng bộ đơn hàng ngay

Khi đó, tất cả các đơn hàng và các sản phẩm trong đơn hàng ở Wordpress sẽ đồng bộ về tài khoản Salekit.com mà bạn đã kết nối.

Đơn hàng được cập nhật về gian hàng trong Salekit.com như sau: 

Đồng thời cập nhật sản phẩm có trong các đơn hàng: 

C. Đồng bộ sản phẩm từ Salekit.com lên Wordpress

Trên màn hình Dashboard của Salekit.com, bạn bấm chọn mục Sản phẩm >> Tick chọn các sản phẩm cần đồng bộ lên Wordpress >> Đồng bộ Sàn >> Tick chọn gian hàng đang kết nối với Wordpress >> Đồng Bộ


Sản phẩm sau khi đồng bộ sẽ được hiển thị trên Wordpress như hình bên dưới: 

Chúc bạn thành công!