Testimonials - Ý kiến của khách hàng

Testimonials là tiện ích biểu hiện ý kiến, cảm nhận của khách hàng sau khi dùng sản phẩm/dịch vụ trên trang website. Từ đó tạo nên niềm tin của khách hàng về một sản phẩm/dịch vụ nào đó dựa trên kinh nghiệm, sự cảm nhận, nhận thức hay hành vi mua sắm của khách hàng trước đó. Vì thế, việc thêm nội dung ý kiến khách hàng trên trang web sẽ là yếu tố tạo sự khác biệt và gây ấn tượng với khách hàng. 

Để tạo các cảm nhận của khách hàng trên website, tại giao diện bố cục trên Salekit.com, bạn bấm chọn Thêm tiện ích >> Testimonials

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin sau:

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, sẽ hiển thị ở trên đầu tiện ích ở website

- Mô tả: Mô tả nội dung của tiện ích, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

- Danh sách ý kiến: Bạn nhập Tên, Hình ảnh, Chức vụMô tả cảm nhận của khách hàng sau khi dùng sản phẩm. Để thêm nhiều ý kiến, bạn bấm nút Thêm khách hàng và nhập thông tin khách hàng tương tự. 

Bạn điền đầy đủ thông tin sau đó bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Tiện ích sau khi cài đặt sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới:

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Testimonials" ở trong bố cục website >> nhập thông tin cần điều chỉnh >> Lưu để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.

- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Testimonials" ở trong bố cục website >> Xóa để xóa tiện ích khỏi website.

Chúc bạn thành công!