Landing Page - Hình ảnh

Bạn có thể thêm nội dung hình ảnh vào Landing page để trang trở nên sinh động và thu hút hơn. 

1. Thêm hình ảnh vào landing page 

Có 2 cách để thêm hình ảnh vào Landing page:

Cách 1: Tải ảnh lên từ máy tính

Tại giao diện cấu hình nội dung trong Landing page, bạn bấm chọn đối tượng Hình ảnh ở thanh menu bên trái màn hình >> CHỌN TỆP >> Chọn file ảnh từ máy tính >> Open >> Click chọn ảnh vừa tải lên >> Sử dụngCách 2: Thêm ảnh từ link ảnh

Cách này bạn dùng để thay đổi ảnh có sẵn trong landing page.

Bạn click vào ảnh trong landing page >> Cài đặt >> dán link ảnh vào mục Ảnh ở thanh công cụ bên phải màn hình >> Click ra ngoài khoảng trống để lưu lại. 


Lưu ý: Ảnh cần có định dạng JPG, JPEG, GIF, PNG và dung lượng không vượt quá 1MB. 

2. Thiết kế ảnh

Bạn có thể điều chỉnh kích thước ảnh bằng cách kéo chuột ở các góc ảnh hoặc thay đổi thông số trong ô Kích thước.

Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh màu và hình nền, overlay, viền và bo góc cho hình ảnh với các tùy chỉnh như hình: 

3. Cài đặt hiệu ứng cho hình ảnh

Bạn nhấn vào  >> Hiệu ứng, tại đây, bạn có thể cài đặt đổ bóng và hiệu ứng cho hình ảnh của mình. 

4. Cài đặt sự kiện cho hình ảnh

Bạn có thể cấu hình đích đến cho nút khi khách nhấn/ di chuột vào nút bấm bằng cách click vào nút bấm >> Cài đặt >> Sự kiện và lựa chọn các thông tin sau: 

- Action: hành động của khách hàng đối với đối tượng: Click (nhấn) hoặc Hover (di chuột)

- Event: sự kiện xảy ra khi khách hàng thực hiện hành động

  • Scroll: cuộn trang đến block được chọn ở dưới
  • Link: mở link sang trang mới
  • Open popup: mở popup được chọn ở dưới
  • Close popup: đóng popup được chọn ở dưới

- Block: Chọn đối tượng chuyển hướng đến khi diễn ra sự kiện. 5. Đưa hình ảnh lên trên/xuống dưới 1 đối tượng khác


1. Đưa hình ảnh chèn lên 1 đối tượng khác


2. Đưa hình ảnh xuống dưới 1 đối tượng khác

6. Nhân bản hình ảnh

Bạn click vào hình ảnh >> chọn 

7. Xóa hình ảnh

Bạn click vào hình ảnh >> chọn 

Chúc bạn thành công!