Quản lý tồn kho

Tồn kho ghi nhận thông tin số lượng hiện tại của hàng hóa đang được lưu trữ trong kho.

Để quản lý tồn kho, tại màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> Tồn Kho

Màn hình Chi tiết tồn kho được hiển thị. Hệ thống sẽ tổng hợp Số lượng hàng Tồn kho ứng với tên và ID sản phẩm và Tổng số hàng tồn trong kho hàng.


Bạn có thể Tìm kiếm nhanh số lượng hàng tồn của một sản phẩm bất kỳ muốn tìm bằng cách nhập ID hoặc Tên sản phẩm vào ô Tìm kiếm.
Bạn có thể
lọc theo thời gian để xem số lượng tồn kho, nhập kho của các sản phẩm theo ngày đó.

Chúc bạn thành công!