Kết nối shop với sàn Sendo

Salekit cho phép khách hàng kết nối shop với sàn Sendo để bạn dễ dàng đồng bộ sản phẩm 2 chiều (từ Sendo về Salekit và từ Salekit lên Sendo) và đồng bộ đơn hàng từ Sendo về Salekit để quản lý đơn hàng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,... tập trung.

1. Kết nối shop với Sendo

Tại màn hình Dashboard, bạn chọn + Thêm kênh bán >> Kết nối gian hàng Sendo

Khi đó màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới, bạn nhập thông tin Mã shopMã bảo mật shop Sendo của bạn và bấm nút Thêm mới để kết nối.

Nếu bạn chưa biết lấy thông tin để kết nối, bạn bấm nút Lấy key, màn hình sẽ chuyển sang mục Kết nối API của bên Sendo.

Tại đây, bạn tick chọn ô "Kết nối API" và nhập đường link https://salekit.com/ vào mục "Đường dẫn nhận dữ liệu", sau đó bạn tick chọn các dữ liệu cần đồng bộ như Đơn hàng, Sản phẩm,.. sang Salekit.com và bấm nút Lưu để hoàn tất quá trình tạo kết nối bên Sendo

Quay lại màn hình Salekit.com, bạn dán Mã shopMã bảo mật đã tạo ở Sendo vào Salekit và bấm nút Thêm mới để hoàn tất quá trình kết nối. 

2. Đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT Sendo về Salekit

Để đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT Sendo về Salekit để quản lý, tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Sản phẩm >>  Đồng bộ sàn >> Đồng bộ sản phẩm về Salekit >> tick chọn shop Sendo >> Đồng bộ ngay

Khi đó, tất cả các sản phẩm trên kênh bán hàng Sendo sẽ được đồng bộ về Salekit để bạn quản lý.

3. Đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên sàn TMĐT Sendo

Tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Sản phẩm >> Tick chọn sản phẩm cần đồng bộ >> Đồng bộ sàn >> Đồng bộ sản phẩm lên sàn >> chọn sàn Sendo cần đồng bộ >> Đồng bộ

Sản phẩm được đồng bộ lên sàn Sendo sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

4. Đồng bộ đơn hàng từ Sendo về Salekit

Tại màn hình Estore, bạn chọn biểu tượng Đơn hàng >> Đồng bộ sàn >> tick chọn sàn Sendo đã kết nối >> Đồng bộ ngay >> Lựa chọn thời gian đơn hàng muốn đồng bộ >> Lưu >> OK

Chúc bạn thành công!