Video

Tiện ích Video trên website giúp thông tin mà bạn muốn truyền tải trở nên sinh động hơn, chi tiết hơn qua những video.

Để sử dụng tiện ích này, bạn cần có danh sách video của website, nếu chưa có bạn bấm vào Đây

Sau khi đã có danh sách video, tại màn hình bố cục website, bạn bấm chọn "Thêm tiện ích" >> Video

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin bao gồm:

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn, hiển thị ở đầu nội dung trong website 

- Nội dung: Văn bản cần hiển thị trên website

- Hiện thị: Fullwidth (hiện thị toàn màn hình), AutoPlay (Tự động chạy video)

Sau khi nhập thông tin bạn bật ON nút Hiển thị trên website và bấm nút Lưu để hoàn tất.

Video sẽ được hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Video" ở trong bố cục website >> nhập thông tin cần điều chỉnh >> Lưu để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.

- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Video" ở trong bố cục website >> Xóa để xóa tiện ích khỏi website.

Chúc bạn thành công!