Tạo kho hàng

Tạo kho hàng giúp bạn quản lý các hoạt động nhập - xuất - tồn các sản phẩm trong kho. Mỗi kho chứa hàng tương ứng với một kho hàng trong Salekit để bạn dễ dàng quản lý online vừa tiết kiệm thời gian và công sức.

Bạn vào Dashboard -> Thêm kênh bán -> Tạo kho hàng


Nhập các thông tin trên màn hình hiển thị

Tên kho: Nhập tên kho hàng của bạn (Bắt buộc nhập)

Quản lý kho: Chọn nhân viên quản lý kho hàng (Bắt buộc nhập)

Điện thoại: Số điện thoại kho hàng, số để người giao hàng có thể liên hệ đến lấy hàng ship đi (Bắt buộc nhập)

Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể kho hàng của bạn. (Bắt buộc nhập)

Điền đầy đủ thông tin, bạn bấm Lưu để hoàn tất quá trình tạo kho hàng.

Chúc bạn thành công!