Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng

Để cập nhật Trạng thái xử lý đơn hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Tại Dashboard chọn mục Đơn hàng >>Đơn hàng sau đó bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa ở bên phải màn hình tại đơn mà bạn muốn Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 


Tại đây, đơn hàng có 2 loại trạng thái đó là Trạng thái đơnTrạng thái phụ. Ở mỗi Trạng thái đơn sẽ xuất hiện nhiều trạng thái phụ tương ứng: 

+ Chưa xử lý: Đơn hàng mới tạo chưa qua xử lý.

Khi khách hàng mới tạo đơn hệ thống mặc định đơn hàng đó đang ở trạng thái "Chưa xử lý" và có trạng thái phụ là "Mới"

+ Đang xử lý: Là đơn hàng đã được nhân viên tiếp nhận và chăm sóc. Ở trạng thái này bao gồm các trạng thái phụ như Bắt đầu xử lý, Thuê bao, Không nghe máy,...

+ Đang giao hàng: Là đơn hàng đang được vận chuyển. Ở trạng thái này có nhưng trạng thái phụ như Chưa in đơn, Đã in đơn, Đã giao ship, Ship đã nhận,.... 

+ Thành công: Là những đơn hàng đã giao thành công và đã được thanh toán hết tiền. Ở trạng thái này bạn có thể chọn các trạng thái phụ như Khách đã nhận hàng, Đã lấy ý kiến khách hàng.

+ Đã hủy: Đơn hàng khách hàng đặt nhưng báo đặt nữa, chưa giao. Ở trạng thái này bạn có thể nhập lý do khách hủy đơn ở mục trạng thái phụ như Khách yêu cầu hủy, 

+ Trả lại: Là những đơn hàng đã vận chuyển nhưng khách hàng không nhận hàng. Ở trạng thái này bạn có thể nhập các lý do khách trả lại như Khách không nhận; Hàng lỗi, hỏng; Hàng không phù hợp; Hàng không như quảng cáo; Đã nhập kho.

+ Hoàn hàng: Là những đơn khách không nhận và đơn vị vận chuyển đang hoàn lại cho chủ shop.

+ Đã xóa: Những đơn chủ shop tạo đơn test hoặc đơn trùng, lỗi, gọi nhiều lần không nghe máy.

Ví dụ như với đơn đã giao hàng thành công, từ trạng thái Đang giao hàng bạn chuyển qua trạng thái Thành công.

Bước 3: Bấm chọn Lưu chỉnh sửa để hoàn tất quá trình.

Chúc bạn thành công!