Chuyển kho

Bạn có thể chuyển sản phẩm từ kho này sang kho khác mà vẫn giữ được các dữ liệu/ thông tin sản phẩm đã cài đặt trong Salekit.

Để chuyển sản phẩm từ kho này sang kho khác, bạn cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Tại màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Kho hàng >> bấm chọn Kho hàng cần chuyển sản phẩm đi >> Chuyển kho

Tại đây, bạn nhập các thông tin bao gồm: 

+ Ngày chuyển: Thời gian thực hiện chuyển kho

+ Chọn kho đến: Kho nhận sản phẩm sau khi chuyển

+ Thông tin sản phẩm: Sản phẩm muốn chuyển đi, có thể 1 hoặc nhiều sản phẩm. Để thêm sản phẩm chuyển đi, bạn bấm nút + Thêm dòng

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bạn bấm nút Lưu phiếu.


Sau khi tạo phiếu chuyển kho, bạn đợi quản lý bên kho nhận bấm Duyệt phiếu chuyển để hoàn tất.

Hệ thống sẽ tự động cập nhật phiếu xuất/nhập kho ở các kho và tồn kho sau khi bạn phiếu chuyển kho được duyệt.

Chúc bạn thành công!