Danh sách Video

Để nội dung website sinh động hơn, bạn có thể chèn danh sách các video vào bố cục. Từ hình ảnh, âm thanh trong video sẽ khiến website của bạn trở nên đặc sắc và thu hút nhu cầu của khách hàng hơn.

Tại giao diện bố cục website trong Salekit.com, bạn bấm chọn nút Thêm tiện ích >> Danh sách video

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin trong tiện ích như sau: 

- Tiêu đề: tiêu đề của tiện ích, hiển thị trực tiếp trên website

- Mô tả: mô tả ngắn gọn về nội dung của tiện ích, phần này để bạn quản lý, không hiển thị trên website

- Danh mục: chọn danh mục chứa các video muốn hiển thị 

>> Cách tạo video

- Hiển thị: bạn có thể lựa chọn các phần hiển thị ở các video trên website bao gồm: 

+ Hình ảnh: hình ảnh của video 

+ Mô tả ngắn: mô tả một đoạn ngắn nội dung của video

+ Ngày đăng và lượt xem: Ngày đăng video và lượt xem

- Thời gian tạo: lựa chọn các video đã đăng lâu rồi hoặc mới đăng với các mốc thời gian: 7 ngày/30 ngày/Mọi lúc

- Số lượng bài: số lượng video cần hiển thị trên website

- Sắp xếp theo: bạn có thể lựa chọn chế độ sắp xếp video theo Thời gian đăng/Tên bài viết/Lượt xem theo chiều Tăng dần/Giảm dần

- Kiểu hiển thị: 

+ Nhiều dòng: danh sách video hiển thị theo dòng

+ Cuộn ngang: danh sách hiển thị 4 video trên 1 hàng, >4 video sẽ có thanh cuộn ngang để xem thêm 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Tiện ích "Danh sách video" sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới:

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách video" trong bố cục website, cập nhật thông tin mới và bấm nút Lưu để lưu lại các thay đổi.


- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Danh sách video" trong bố cục website và bấm Xóa để xóa tiện ích.

Chúc bạn thành công!