Tự động gửi email thông báo trạng thái đơn hàng

Chức năng này cho phép gửi email thông báo chứa thông tin chi tiết về đơn hàng tới khách hàng khi có sự thay đổi về trạng thái của đơn hàng một cách tự động. Từ đó, người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian, nhân công thực hiện.  

Để cài đặt tính năng này, trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Cài đặt >> Email


Tại đây bạn cần cài đặt các nội dung sau: 

(1) Banner Email: Ảnh tiêu đề hiển thị ở tất cả email. 

(2) Footer Email: Nội dung chân trang hiển thị ở tất cả email.

(3) Mẫu email: Cài đặt nội dung email gửi tới chủ shop hoặc khách với từng trạng thái đơn hàng. 

Để cài đặt nội dung email, ở trạng thái bạn muốn gửi thông báo, bạn bấm nút +Thêm

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Trong nội dung tin nhắn có thể chứa văn bản, hình ảnh, file đính kèm,...và sử dụng các giá trị biến liên quan của đơn hàng bao gồm:

 • {order_id} - Mã đơn
 • {order_name} - Tên khách hàng 
 • {order_mobile} - SĐT khách hàng
 • {order_address} - Địa chỉ
 • {order_total} - Tổng tiền
 • {ship_fee} - Phí Ship
 • {revenue} - Thu khách hàng
 • {pay_status} - Trạng thái thanh toán
 • {pay_money} - Số tiền thực thu
 • {pay_left} - Số tiền chênh lệch
 • {order_items} - Danh sách sản phẩm
 • {order_key_items} - Danh sách khóa học + key kích hoạt
 • {aff_id} - Mã Affiliate
 • {aff_name} - Tên người giới thiệu
 • {shop_phone} - Số điện thoại của Shop
 • {src} - Nguồn đơn hàng
 • {link_rating} - Đánh giá đơn hàng
 • {website_name} - Tên website

Khi đó bạn có thể sử dụng các biến này để tạo kịch bản thông báo đơn hàng tới chủ shop/khách một cách hoàn chỉnh nhất.
Sau khi bạn hoàn tất nội dung gửi bạn bấm Lưu >> Trạng thái đơn sẽ được bật: 


Khi đơn hàng được thay đổi trạng thái có thông báo được bật, ngay lập tức khách hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo. 

Và chủ shop cũng nhận được thông báo như hình bên dưới: 

Chúc bạn thành công!