Mẫu in đơn

Đối với đơn hàng online, trước khi đóng gói hàng vận chuyển cần in đơn để dán vào đơn hàng đó. Đối với đơn hàng offline, khi khách hàng mua hàng sẽ in đơn gửi lại thông tin đơn khách đã mua.

Cách lựa chọn và tạo mẫu in đơn

Vào menu Đơn hàng -> Mẫu in đơn


Có 3 mẫu hóa đơn cho bạn lựa chọn

- Mẫu 1- 21cm
- Mẫu 2 - 8cm
- Mẫu 3 - 8cm

Lựa chọn kiểu mẫu, nếu có các chi tiết bạn chưa thấy hợp lý với doanh nghiệp của mình, bạn sẽ chỉnh sửa nội dung trong mẫu in đơn. Thêm/bớt thông tin và cá nhân hóa nội dung

 • {shop_logo} - Shop logo
 • {shop_name} - Tên shop
 • {shop_address} - Địa chỉ shop
 • {shop_phone} - Số điện thoại Shop
 • {order_code} - Mã hóa đơn
 • {full_name} - Tên khách hàng 
 • {phone} - SĐT khách hàng
 • {address} - Địa chỉ khách
 • {order_price} - Tổng tiền
 • {order_discount} - Tiền chiết khấu
 • {order_ship_free} - Phí Ship
 • {order_ship_name} - Đơn vị ship
 • {order_ship_code} - Ship / Cod (mã vận đơn)
 • {order_total_pay} - Tổng thanh toán
 • {money_text} - Tổng tiền bằng chữ
 • {qr_code} - Mã thanh toán hóa đơn QR CODE
 • {order_created_at} - Ngày tạo đơn

Sau khi hoàn tất mẫu in đơn bạn bấm Save để lưu lại mẫu và sử dụng 

Tiếp theo bạn xử lý đơn hàng của mình. Bạn bấm vào chi tiết đơn hàng có nút In đơn

Bấm In đơn để xem mẫu hóa đơn

Bạn in hóa đơn ra giấy để dán vào đơn hàng khi đóng gói, hoặc gửi cho khách hàng khi mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chúc bạn thành công!