Thêm user và phân quyền user cho shop

Chức năng này cho phép bạn phân quyền truy cập shop cho các user khác nhau để quản lý với các quyền khác nhau như: Admin, Sale, Marketing, Kế toán, Kho.

Để phân quyền user khác vào quản lý shop, bạn làm theo các bước sau đây:

Tại cửa sổ Dashboard, lựa chọn chức năng Cài đặt shop >> Nhân viên >> nhập email nhân viên và quyền muốn phân >> ấn Thêm để hoàn tất.

Lưu ý: Địa chỉ email được phân quyền phải là địa chỉ email đã đăng ký tài khoản trên Salekit.

Các quyền được phân cho nhân viên vào shop bao gồm:

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu Shop, mỗi Shop chỉ có 1 Owner và có toàn quyền trong Shop
+ Quyền Admin: Thêm bớt users, sales và các quyền khác tương tự Owner nhưng không xóa được Owner
+ Quyền Kế toán: Tạo & quản lý phiếu thu, doanh thu, hoa hồng, Reports. Không có quyền truy cập Website, Estore, Cài đặt Shop.
+ Quyền Marketer: Tạo & Chỉnh sửa bài viết trên Website, Thêm Khách hàng, Sản phẩm, Automation, Khóa học, Lịch hẹn, Đơn hàng, Estore. Không có quyền truy cập cài đặt Shop.
+ Quyền Sale: Xem và xử lý đơn hàng, khách hàng, Sản phẩm, Đơn hàng, Tạo Form đăng ký, Lịch hẹn. Không có quyền truy cập Website, Estore, Kho hàng, Cửa hàng và cài đặt Shop.
+ Quyền Kho: Quản lý kho, nhập xuất hàng hóa, thêm Sản phẩm, Đơn hàng, Kho hàng, Cửa hàng, Estore. Không có quyền truy cập Website và cài đặt Shop.
+ Quyền Content: Danh mục, sản phẩm, dịch vụ, khóa học, Blog, Trang, Tag, Slider. Không có quyền truy cập Website và cài đặt Shop.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng link invite để phân quyền bằng cách chọn quyền (Admin/Sale/Marketing/Content/Kho/Kế toán) > click Tạo link invite và gửi link này cho người bạn muốn thêm quyền trong Salekit. Khi người đó bấm vào link, họ sẽ tự động được phân quyền trong shop của bạn. Đặc biệt: Có thể phân nhân viên vào 1 kênh bán nhất định muốn nhân viên quản lý mà không muốn phân vào chung tất cả kênh bán trong shop.

Bạn chọn bấm biểu tượng "Phân quyền kênh", tích chọn kênh muốn phân quyền cho nhân viên và bấm "lưu". Như vậy nhân viên được phân quyền chỉ có thể làm việc trên kênh được phân vào.

- Sau khi phân quyền xong, bạn báo nhân viên được phân quyền truy cập vào Salekit.com để chọn shop được phân quyền và quản lý.

- Để xóa 1 nhân viên khỏi hệ thống, bạn click vào biểu tượng xóa ở cuối dòng tương ứng. Sẽ hiện lên popup để bạn bấm Xóa >> OK


Mỗi shop chỉ có 1 Owner, do đó, bạn không thể phân quyền Owner mà chỉ có thể chuyển quyền Owner cho 1 tài khoản khác (Điều kiện: bạn đang là owner).
Tài khoản Owner của bạn đã bị khóa, không thể truy cập, bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Salekit để thực hiện chuyển quyền Owner. Liên hệ đội ngũ hỗ trợ Salekit tại: https://m.me/phanmemquanlybanhangsalekit

Chúc bạn thành công!