Thêm user và phân quyền user cho shop

Chức năng này cho phép bạn phân quyền truy cập shop cho các user khác nhau để quản lý với các quyền khác nhau như: Admin, Sale, Marketing.

Để phân quyền user khác vào quản lý shop, bạn làm theo các bước sau đây:

Tại cửa sổ Dashboard, lựa chọn chức năng Cài đặt shop >> Nhân viên >> nhập email nhân viên và chọn quyền muốn phân >> ấn Thêm để hoàn tất. 

Lưu ý: Địa chỉ email được phân quyền phải là địa chỉ email đã đăng ký tài khoản trên Salekit.

Các quyền được phân cho nhân viên vào shop bao gồm:

+ Quyền Owner: Chủ sở hữu Shop, có toàn quyền trong Shop
+ Quyền Admin: Thêm bớt users, sales và các quyền khác tương tự Owner nhưng không xóa được Owner
+ Quyền Kế toán: Tạo & quản lý phiếu thu, doanh thu, hoa hồng.
+ Quyền Marketer: Tạo & Chỉnh sửa bài viết 
+ Quyền Sale: Xem và xử lý đơn hàng, khách hàng
+ Quyền Kho: Quản lý kho, nhập xuất hàng hóa

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng link invite để phân quyền bằng cách chọn quyền (Admin/Sale/Marketing) > click Tạo link invite và gửi link này cho người bạn muốn thêm quyền trong fchat. Khi người đó bấm vào link, họ sẽ tự động được phân quyền trong shop của bạn.

- Sau khi phân quyền xong, bạn báo nhân viên được phân quyền truy cập vào Salekit.com để chọn shop được phân quyền và quản lý.

Mỗi shop chỉ có 1 Owner, do đó, bạn không thể phân quyền Owner mà chỉ có thể chuyển quyền Owner cho 1 tài khoản khác (Điều kiện: bạn đang là owner). Tài tài khoản Owner của bạn đã bị khóa, không thể truy cập, bạn cần liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Salekit để thực hiện chuyển quyền Owner. Liên hệ đội ngũ hỗ trợ Salekit tại: https://m.me/phanmemquanlybanhangsalekit

Chúc bạn thành công!