Tạo Website

Website như là một văn phòng hay một cửa hàng trên mạng Internet – nơi giới thiệu thông tin của doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp,… 

Với các doanh nghiệp, cá nhân thường xuyên tương tác với cộng đồng online thì website là công cụ tốt nhất và duy nhất giúp họ quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thông tin,.. của mình.

Để tạo một Website trên Salekit, tại cửa sổ Dashboard, bạn chọn mục Website >> Tạo Website mới

Một popup hiển thị như hình bên dưới: 

Tại đây, bạn nhập các thông tin sau: 

(1) Tên site: Tên hiển thị trên tab trình duyệt.

(2) Khẩu hiệu: Dòng khẩu hiệu ngắn gọn cho hiển thị bên dưới tên Website.

(3) Địa chỉ: Là địa chỉ website của bạn trên Internet gồm 4-20 ký tự, có đuôi là salekit.com, ví dụ https://saffron.salekit.com/

(4) Gắn tên miền riêng

Khi tạo mới 1 website, website đó sẽ có tên miền mặc định với đuôi .salekit.com. Để gắn tên miền riêng, bạn cần sử dụng bản trả phí của website chỉ với 10$/tháng.

Khi gắn tên miền riêng, bạn cần cấu hình salekit trong quản lý tên miền bằng cách tạo các bản ghi theo nội dung yêu cầu:

 

(5) Tiêu đề trang chủ: nội dung chính của Website, nên để nội dung ngắn gọn, súc tích. Giới hạn dưới 70 kí tự.

(6) Từ khóa: từ khóa để mọi người dễ dàng tìm kiếm website của bạn qua Internet. Mỗi từ khóa được ngăn cách nhau bởi dấu “,” . 

(7) Mô tả: các nội dung giới thiệu để khách hàng hiểu rõ hơn về Website của bạn. Nội dung mô tả không quá 200 kí tự.

Lưu ý: Những thông tin được gắn dấu * bạn cần bắt buộc hoàn thiện để tạo được website.

Sau khi đã cài đặt cấu hình website, bạn click Lưu để chuyển sang bước tiếp theo - lựa chọn giao diện cho website.

Hiện Salekit đã có 1 số mẫu giao diện website cho 1 số ngành nghề và vẫn đang tiếp tục phát triển các mẫu giao diện khác để khác hàng có nhiều lựa chọn.

>> Kho giao diện Website của Salekit 

Tại giao diện bạn muốn, bạn có thể bấm vào Xem trước để nhìn tổng quan giao diện website và bấm Sử dụng để lựa chọn giao diện đó cho website của mình.

Chúc bạn kinh doanh thành công với salekit!