Tạo khóa học

Khóa học là một chương trình giáo dục hoặc đào tạo xoay quanh một vấn đề, một mục tiêu cụ thể. 

Module Khóa học dùng để tạo và quản lý khóa học, học viên, lịch học, ... thường được dùng cho các website có ngành nghề giáo dục và đào tạo.

Để sử dụng Module khóa học, bạn lần lượt làm theo các bước sau:

1. Bật Module Khóa học

Module Khóa học là module miễn phí, bạn chỉ cần bật Module Khóa học để hoạt động.

Để bật Module Khóa học, tại màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Cài đặt >> Module >> Bật ONModule Khóa học 

Module Khóa học sẽ được hiển thị ở phần Menu bên ngang trên màn hình để bạn quản lý.

2. Tạo khóa học 

Tại phần menu bên trái màn hình, bạn truy cập mục Khóa học >> Khóa học >> + Khóa học

Tại đây, bạn nhập các thông tin của khóa học bao gồm:

- Tên khóa học: Tên của khóa học 

- Danh mục: Danh mục phù hợp chứa khóa học 

Nếu chưa có danh mục, bạn xem hướng dẫn tại đây.

- Giảng viên: Giảng viên dạy khóa học này

Nếu chưa có giảng viên, bạn xem hướng dẫn tại đây.

- Link video Youtube: Link video Khóa học từ youtube

- Bán trên website: bạn tick chọn website bạn muốn bán

- Mô tả ngắn: Mô tả ngắn gọn về nội dung của khóa học 

- Giới thiệu khóa học: Giới thiệu chi tiết về khóa học bao gồm nội dung, lịch học, ....

- Hình ảnh: Hình ảnh của khóa học, ảnh dung lượng < 2MB

- Giá gốc: Giá bán khi chưa khuyến mại (nếu có)

- Giá bán: Giá bán sản phẩm khi có khuyến mại (nếu có).

>> Nếu không có khuyến mại, Giá bán = Giá gốc.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất.


Chúc bạn thành công!