Quản lý video

Bạn có thể thêm Video bằng cách chèn link Video trên Youtube hoặc Video từ các nguồn lưu trữ như Vimeo,...

Có 2 cách lấy URL video sau:

Cách 1: Thêm video từ Youtube 

Đầu tiên, bạn mở Video ở Youtube và copy URL của video bạn muốn chèn

Cách 2: Thêm video từ Vimeo

Bước 1: Tải video lên Vimeo

Bạn truy cập https://vimeo.com/, chọn upload >> Chọn video từ máy tính mà bạn muốn tải lên Vimeo

Bước 2: Trong Video bạn vừa tải lên, Chọn Copy link >> Copy video link

Bước 3: Thêm video vào Salekit.com

Sau khi lấy link video từ Youtube/Vimeo, trở về màn hình Salekit, bạn truy cập vào mục Website >> chọn 1 website bất kỳ >> Video >> +Thêm mới

Sau đó, bạn nhập các thông tin video bao gồm: 

- Ngôn ngữ: Loại ngôn ngữ sử dụng trong video

- Danh mục: Lựa chọn danh mục chứa video phù hợp với nội dung video của bạn

- Hình ảnh: Tỉ lệ ảnh 16:9

- Tiêu đề: Tiêu đề của bài viết nên ngắn gọn, giới hạn tối đa 70 kí tự. Đây là mục bắt buộc và bạn không được bỏ trống

- Link Youtube hoặc Vimeo: Chèn URL video từ Youtube/Vimeo đã lấy bên trên

- Mô tả ngắn: Tóm tắt chi tiết nội dung video của bạn, giới hạn tối đa 200 kí tự

- Nội dung: Nội dung chi tiết về video. Khi khách bấm xem video sẽ hiển thị cả nội dung chi tiết của video

- URL: đường dẫn tới video trong Salekit

- Title: là ấn tượng đầu tiên của người dùng với trang của bạn trên trang kết quả tìm kiếm. Bạn nên sử dụng các tiêu đề ngắn gọn, nhưng mang tính mô tả, giới hạn tối đa 70 kí tự, có thể chứa từ khóa.  

- Keywords: Nhập danh sách các từ khóa để tìm kiếm dễ dàng trên trình duyệt. Các từ khóa được ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy (,)

- Description: Tóm tắt chi tiết nội dung video của bạn, giới hạn tối đa 200 kí tự. 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm nút Xuất bản để hoàn tất.

Bạn có thể Xem trước/Chỉnh sửa/ Xóa video hiển thị trên website bất cứ lúc nào.

- Xem trước video: 

Để xem video hiển thị trên website, bạn bấm vào biểu tượng  ở video bạn muốn xem

+ Video chèn từ Youtube sẽ hiển thị trên website như sau: 

+ Video chèn từ Vimeo sẽ hiển thị trên website như sau: 

- Chỉnh sửa: Bạn bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa >> Nhập nội dung muốn sửa lại >> Xuất bản để lưu lại các thông tin đã chỉnh sửa.

- Xóa video: Bạn bấm vào biểu tượng Xóa, một popup hiển thị để xác nhận lại hành động xóa, bạn bấm nút OK để xóa video

Chúc bạn thành công!