Tự động gửi thông báo nhắc khách không bỏ lỡ lịch hẹn

Khi đã có lịch khách hàng hẹn với shop, Salekit cho phép bạn thiết lập nội dung email hay tin nhắn messenger để nhắc khách hàng về thông tin cuộc hẹn và đến lịch đã đặt và sắp xếp đến đúng giờ. 

Để cài đặt tính năng này, tại màn hình Dashboard, bạn truy cập mục Đơn hàng >> Lịch hẹn >> Nhắc lịch


Tại đây, bạn có thể cài đặt các thông tin: 

(1) Thời gian nhắc lịch: có thể cài gửi tin trước 1-2 giờ hoặc nhiều hơn so với lịch đã hẹn, thời gian tính bằng giờ

(2) Gửi vào messenger: gửi tin qua messenger của khách hàng 

(3) Gửi email: gửi tin qua email của khách hàng

Sau khi nhập xong thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất.

Tuy nhiên, trong nội dung thông báo nhắc lịch (cả Messenger & Email) hệ thống có thể ghi nhận các giá trị biến liên quan tới thông tin lịch hẹn bao gồm: 

- {full_name}: Tên khách hàng

- {sk_time}: Thời gian hẹn

- {sk_address}: Địa chỉ cửa hàng

- {sk_service}: Tên dịch vụ

Ví dụ: Hi {full_name}, hôm nay bạn có lịch hẹn với chúng tôi lúc {sk_time} tại địa chỉ {sk_address} để tìm hiểu về dịch vụ {sk_service}

Từ đó, sau khi lịch hẹn được khởi tạo, hệ thống sẽ nhắc lịch hẹn theo thời gian mà bạn đã cài đặt.


1. Lịch hẹn của khách 

 


2. Nội dung thông báo nhắc lịch đã cài đặt 

 


3. Tin nhắc lịch qua messenger khách nhận được

 


4. Email nhắc lịch khách nhận được

 

Lưu ý: Để khách nhận được mail nhắc lịch, thông tin khách hàng cần có email. 

Để khách nhận được tin messenger nhắc lịch, thông tin khách hàng cần có mã fchat_id

>> Cách ghi nhận mã fchat_id

Chúc bạn kinh doanh thành công!