Quản lý danh sách khách hàng

Khi một Khách hàng mới đặt hàng ở Shop của bạn, tên và thông tin của họ sẽ được tự động thêm vào danh sách khách hàng. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, bạn có thể thêm, chỉnh sửa thông tin, lọc và xóa danh sách khách hàng theo nhu cầu của mình.

Danh sách khách hàng sẽ được sắp xếp từ mới đến cũ. Với những khách hàng mới nhất sẽ được sắp xếp ở đầu trang. Người bán hàng có thể sắp xếp danh sách khách hàng theo tên khách hàng, theo địa điểm, theo số lượng đơn đặt hàng, hoặc tổng tiền…

Để thêm, sửa thông tin, lọc, xóa danh sách khách hàng trên Salekit, bạn thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

1. Thêm danh sách khách hàng

 Cách 1: Thêm 1 khách hàng

Trên màn hình dashboard, bạn chọn mục Khách hàng >> + Khách hàng

them khach hang

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Bạn nhập thông tin khách hàng bao gồm avatar, họ tên, ngày sinh, số điện thoại,.... sau đó click chọn Lưu khách hàng để hoàn tất.

Lưu ý: Trường Họ và Tên và Số điện thoại là 2 trường bắt buộc.

Cách 2: Thêm khách hàng từ file

Để thêm nhiều khách hàng từ file excel, bạn click tại mục Khách hàng >> Import

Một popup hiển thị, trước hết, bạn cần click vào Download mẫu excel để tải file mẫu về máy để xem và nhập thông tin theo chính xác các cột được yêu cầu.

Các trường dữ liệu bao gồm:

 • Fullname: Tên khách hàng
 • Mobile: SĐT của khách hàng
 • Email: Địa chỉ email của khách hàng
 • Gender: Giới tính của khách hàng
 • Birthday: Ngày sinh nhật của khách hàng
 • Tag name: Tên tag cần gắn cho khách hàng

....

Lưu ý:

1. Thông tin Tên khách hàng và Số điện thoại là bắt buộc, các trường thông tin khác có thể bỏ trống

2. Trước khi import file excel có gắn tag khách hàng ở cột Tag name, bạn cần thiết lập chính xác các Tag trong mục Khách hàng >> Cài đặt tag (Xem mục 4)

3. Với cột Birthday, yêu cầu để định dạng dd/mm/yyyy

4. Nếu khách hàng cần được gắn nhiều tag, các tag cần được cách nhau bằng dấu phẩy (,)

Tiếp theo, bạn nhập các thông tin khách hàng vào file mẫu > Lưu lại và chọn upload file lên bằng cách click vào Choose > Upload tại màn hình hiển thị.

2. Sửa thông tin khách hàng

Để chỉnh sửa thông tin của Khách hàng, tại màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Khách hàng >> bạn chọn khách hàng cần chỉnh sửa thông tin >> tại mục Hành động bạn click vào dấu ().

Giao điện sẽ hiện lên thông tin khách hàng đã đăng ký trước đó.

Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa những thông tin sau:

 • Click để thay đổi Avata của khách hàng.
 • Gắn Tags khách hàng: các nhãn để phân loại khách hàng.
 • Đơn hàng đã mua: Thanh toán, tạo đơn hàng mới, chỉnh sửa đơn hàng.
 • Thông tin chung: một số thông tin cơ bản của khách hàng bao gồm họ tên, ngày sinh, SĐT, tỉnh/thành phố, email, địa chỉ, mã số thuế, website,...
 • Tích điểm, Fchat ID
 • Thông tin khác: Người giới thiệu, nguồn giới thiệu, nhân viên chăm sóc
 • Giới tính, đơn vị công tác, chức vụ…
 • Ghi chú: những ghi chú về khách hàng

Sau khi điền đầy đủ các thông tin trên, bạn click chọn Lưu khách hàng để hoàn tất.

3. Lọc danh sách khách hàng

Lọc danh sách khách hàng cho phép người bán hàng xem tất cả khách hàng phù hợp với một hoặc nhiều điều kiện. Để lọc danh sách Khách mua hàng, bạn thực hiện theo các bước sau:

Trên màn hình Dashboard, bạn chọn Khách hàng, bạn chọn lọc khách hàng theo:

 • Tên, Email, SĐT
 • Chọn Tag
 • Chọn Tỉnh/Thành

loc khach hang

Ví dụ: Bạn lựa chọn lọc khách hàng theo Chọn Tỉnh/Thành, sẽ hiện ra cửa số các tỉnh, thành phố như hình dưới đây. Bạn chọn tỉnh thành phố mình muốn lọc khách hàng và click vào ô Tìm.

Lọc khách hàng theo Tên, Email, SĐT hay Chọn Tag cũng tương tự như vậy.

4. Xóa khách hàng

Xóa thông tin một khách hàng trên Salekit vô cùng đơn giản và dễ dàng, tại giao diện mục Khách hàng sẽ hiện ra một danh sách khách hàng trước đó. Tại cột Họ tên, bạn click chọn khách mình muốn xóa. Màn hình sẽ chuyển sang cửa sổ chi tiết khách hàng, bạn chọn ô Xóa khách hàng

 Sau đó bạn sẽ thấy hiện ra cửa sổ "Bạn có chắc chắn xóa". Bạn click chọn OK để hoàn tất.

 

Chúc bạn thao tác thành công!