Văn bản

Để cấu thành một website chắc chắn không thể thiếu các nội dung văn bản để giới thiệu về doanh nghiệp, về sản phẩm, dịch vụ của website.

Vì vậy, để tạo tiện ích Văn bản cho website trên Salekit.com, tại màn hình bố cục website, bạn bấm chọn "Thêm tiện ích" >> Văn bản

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin bao gồm:

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn, hiển thị ở đầu nội dung trong website 

- Nội dung: Văn bản cần hiển thị trên website

Sau khi nhập thông tin bạn bật ON nút Hiển thị trên website và bấm nút Lưu để hoàn tất.

Từ đó nội dung văn bản sẽ được hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Văn bản" ở trong bố cục website >> nhập thông tin cần điều chỉnh >> Lưu để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.

- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Văn bản" ở trong bố cục website >> Xóa bỏ để xóa tiện ích khỏi website.

Chúc bạn thành công!