Quản lý dịch vụ

Với các ngành nghề dịch vụ như Spa, thẩm mỹ, ... sẽ sử dụng mục này thay vì sử dụng đối tượng sản phẩm để giới thiệu về các dịch vụ của họ.

Tại màn hình Website trên Salekit, bạn click vào mục Dịch Vụ >> +Dịch vụ

Màn hình sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới:Tại đây, bạn cập nhật các thông tin bao gồm:

- Hình ảnh dịch vụ

- Thông tin dịch vụ bao gồm:

+ Tên dịch vụ

+ Mã dịch vụ

+ Danh mục dịch vụ: Lựa chọn danh mục phù hợp với dịch vụ.

+ Giá: Giá gốc: giá niêm yết của dịch vụ; Giá bán: Giá bán thực tế cho khách hàng.

- Chi tiết dịch vụ:

+ Mô tả: Mô tả ngắn gọn về dịch vụ.

+ Nội dung: Nội dung chi tiết giới thiệu về dịch vụ.

- Hiện trang chủ: Hiển thị dịch vụ lên trang chủ của website.

- Hiện landing page: Hiển thị trong Landing page của Website.

Sau đó bạn bấm Lưu để hoàn tất. Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Dịch vụ sẽ hiển thị trên website như sau: 

Chúc bạn thành công!