Sự kiện - Copy Clipboard

Sự kiện Copy clipboard trong phần tử giúp cho khách hàng của bạn có thể thuận tiện trong việc sao chép toàn bộ nội dung.

Cách cài đặt sự kiện Copy clipboard

1. Lựa chọn phần tử muốn cài đặt sự kiện 

Các phần tử như hình ảnh, text, button, biểu tượng

Ví dụ: Cài đặt sự kiện Copy clipboard vào Button

Mở button vào mục sự kiện -> Chọn hành động -> Chọn sự kiện Copy clipboard -> Gắn Id block hoặc nhập giá trị mặc định

- Nhập ID block

Lựa chọn nội dung khách muốn sao chép, lấy ID block 

- Nhập giá trị mặc định

Tại ô giá trị mặc định trong sự kiện, bạn nhập nội dung để muốn khách sao chépNhư vậy, khi khách hàng truy cập vào landing page, bấm chuột sẽ tự động được sao chép nội dung và dán đến nơi khách cần sử dụng

Như ví dụ trên, khi bạn truy cập vào gian hàng muốn mua sản phẩm, thay vì gõ số tài khoản để chuyển tiền cho shop thì tại đây bạn chỉ cần 1 bấm chuột là có thể sao chép số tài khoản để chuyển tiền. 

2. Những lưu ý

- Bạn có thể cài đặt ID phần tử hoặc giá trị mặc định. Nếu cài đặt cả 2, hệ thống sẽ ưu tiên lấy theo ID phần tử trước. 

- Lấy ID phần tử sẽ không áp dụng cho Group, Form

- Nếu bạn không muốn hiển thị phần tử copy, bạn có thể cho ẩn phần tử đó trên landing page. 

Chúc bạn thành công!