Hướng dẫn quản lý công nợ với nhà cung cấp

Tính năng công nợ giúp chủ doanh nghiệp quản lý, theo dõi các khoản nợ, chi phí nhà cung cấp theo phiếu nhập hàng hóa.

Bạn làm theo hướng dẫn sau để cài đặt và quản lý công nợ:

Tạo phiếu nhập kho cho nhà cung cấp: Tại đây 

Sau khi đã nhập kho hàng hóa các theo  Thông tin thanh toán:
- Thanh toán ngay: Thanh toán đầy đủ số tiền nhập hàng cho nhà cung cấp 

 Sau khi lưu thành công các phiếu nhập kho sẽ hiện thị ở mục Kế toán -> Phiếu chi và Công nợ

TH1: Phiếu theo hình thức Thanh toán ngay sau khi tạo sẽ tự động hiện thị phần phiếu chi để bạn quản lý

Sau đó bạn bấm chọn Kế toán >> Phiếu chi >> chọn phiếu để quản lý

TH2: Phiếu theo hình thức Thanh toán một phần sẽ tự động phiếu ở phần phiếu chi và phần phiếu công nợ số tiền còn lại cần phải thanh toán

Phần chi phí đã thanh toán một phần sẽ hiện thị ở phiếu chi với số tiền đã thanh toán tương ứng

Để thanh toán phần công nợ còn lại bạn vào Kế toán >> Công nợ >> chọn phiếu để thanh toán ngay hoặc thanh toán một phần sau khi thanh toán xong sẽ tự động tạo ra phiếu chi để bạn quản lý.

TH3: Tạo Phiếu Ghi nợ nhà sản xuất sau khi tạo phiếu sẽ tự động tạo ra phiếu ở phần Công nợ

Để thanh toán công nợ với nhà cung cấp bạn vào Kế toán >> Công nợ >> chọn phiếu để thanh toán một phần hoặc thanh toán ngay sau khi thanh toán xong sẽ tự động tạo ra phiếu chi để bạn quản lý

Chúc bạn thành công!