[Chủ shop] Affiliate Network - Link

Link - mở liên kết với Thêm Website/Link để các thành viên đi giới thiệu.

- Bạn nên chọn sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động của bạn và mà bạn tin tưởng. Đảm bảo sản phẩm đó mang lại giá trị và hấp dẫn đối với khách hàng tiềm năng.
- Tạo nội dung độc đáo và hấp dẫn liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn quảng bá.
- Nên sử dụng các tiêu đề hấp dẫn để thu hút sự chú ý của người đọc và khuyến khích họ nhấp vào liên kết affiliate.

Bạn chọn danh mục Website -> chọn biểu tượng Network

Trong đó:
Thêm Website: Bạn lấy từ Website, cách tạo website Tại đây
Link: Là đường link bên trong shop của bạn

Bạn quản lý các link giới thiệu tại Link

(1) Thumbnall: Ảnh nhỏ trong link
(2) Name: Tên của đường link
(3) Publish: Trạng thái và thời gian xuất bản link
(4) Media: Nội dung giới thiệu của link
(5) CPL: Trạng thái bật/tắt ghi nhận hoa hồng khi giới thiệu thành công một khách tiềm năng hợp lệ
(6) CPS: Trạng thái bật/tắt hoa hồng giới thiệu thành công 1 đơn hàng 
(7) Type: Các kiểu link
(8) Action: Xóa link

Chúc bạn thành công!