Headline

Headline vừa có vai trò cung cấp những thông tin tổng quan về toàn bộ bài viết, vừa phải thu hút sự chú ý của người đọc để họ click vào bài viết nút bấm của bạn. Với tiện ích Headline trên Salekit.com bạn có thể tạo 1 tiện ích tạo tiêu đề, mô tả, nút bấm đăng ký,...

Để cài đặt tiện ích Headline bạn cài đặt theo hướng dẫn sau:

Lưu ý: Tiện ích Headline thường được sử dụng trong Section để hiện thị ảnh nền, màu nền, và Overlay hấp dẫn và đẹp mắt nhất. Bạn cài đặt chỉnh sửa section Tại đây

Sau khi cài đặt chỉnh sửa màu nền cho Section bạn lựa chọn + Thêm tiện ích trong Section >> Chọn Headline (tạo tiêu đề, mô tả, nút bấm...)


Hiện thị Popup cài đặt bao gồm:


- Tiêu đề: tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị ở ở bố cục và trên website
- Mô tả: Nhập nội dung mô tả
- Màu chữ: Chọn màu chữ hiện thị
- Nút bấm (Tùy chọn): Cài đặt nút bấm thu hút khách click đăng ký (Mặc định nút bấm bo góc, nền đỏ)
+ Tên nút: Nhập tên nút 
+ Liên kết: Nhập link để chuyển hướng 
- Mở Tab mới: Lựa chọn mở liên kết nút bấm sang tab mới ON/OFF
- Hiện thị trên website: Bật/Tắt  hiện thị tiện ích trên Website. Bấm ON/OFF

Sau khi điền đầy đủ các mục >> Bạn chọn LưuTiện ích "Headline" hiện thị trên website:


Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/xóa tiện ích này bất cứ lúc nào

- Chỉnh sửa: Bạn chọn nút Sửa >> Sau khi sửa xong bạn bấm Lưu


- Xóa: 
Bạn bấm Sửa >> Click nút Xóa để xóa HeadlineChúc bạn thành công!