Chỉnh sửa thông tin kho

Trong quá trình quản lý kho, thông tin kho có thể thay đổi về Địa chỉ hay thông tin người quản lý. Để thuận tiện cho việc giao nhận hàng hóa khi kết nối với đơn vị vận chuyển, bạn cần chỉnh sửa thông tin kho.

Để chỉnh sửa thông tin kho trên Salekit, tại giao diện Kho hàng >> Chọn mục Cài đặt

Tại đây, bạn có thể Chỉnh sửa các thông tin:

+ Tên kho: Tên Kho hàng mà bạn đặt

+ Quản lý kho: Tên người quản lý

+ Tỉnh/Thành phố: Tỉnh/Thành phố đặt Kho hàng

+ Quận/Huyện: Quận/Huyện đặt Kho hàng

+ Số điện thoại: Số điện thoại người phụ trách kho

+ Địa chỉ: Địa chỉ cụ thể của kho

Sau đó bấm Lưu để hoàn tất quá trình.


Chúc bạn thành công!