Tạo lịch học

Lịch học là thời gian diễn ra khóa học, từ khi bắt đầu tới khi kết thúc. Khóa học có thể diễn ra trong vòng 2-3 tháng (hoặc nhiều hơn) gồm nhiều bài học, buổi học. 

Để tạo lịch học cho khóa học, bạn truy cập mục Khóa học >> Khóa học >> Hành động >> Chỉnh sửa 

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới, bạn nhập thông tin của lịch học bao gồm:

- Chọn tỉnh/thành phố: Nơi diễn ra lớp học

- Lịch học: Tên lịch học

- Từ: Chọn ngày bắt đầu diễn ra khóa học 

- Đến: Chọn ngày kết thúc khóa học 

Sau đó bấm Lưu để hoàn tất.


Lịch học sau khi tạo sẽ được quản lý ở mục Khóa học >> Lịch học

Bạn có thể chỉnh sửa/xóa lịch học bằng cách bấm vào biểu tượng như hình bên dưới:Chúc bạn thành công!