HTML/CSS

Tiện ích HTML/CSS dùng để ghép bộ source code có sẵn của bạn vào website như mã nhúng form, .... Từ đó bạn có thể cấu hình thêm những đối tượng ngoài các tiện ích có sẵn vào website. 

Để cài đặt tiện ích này, tại màn hình bố cục website, bạn bấm chọn Thêm tiện ích >> HTML/CSS 

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin bao gồm:

- Tiêu đề: tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị ở trên đầu tiện ích trên website

- Nội dung: nhập mã nhúng hoặc đoạn source code của bạn.

Ví dụ, bạn nhập mã nhúng Vòng quay may mắn vào website của bạn như sau: 

Sau khi cài đặt, Vòng quay may mắn sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Bạn cũng có thể Sửa/Xóa  tiện ích bất cứ lúc nào.

- Sửa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "HTML/CSS" >> cập nhật thông tin tiện ích >> bấm nút Lưu để lưu lại.

- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "HTML/CSS" >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Chúc bạn thành công!