Danh sách liên kết ảnh

Ngoài tạo danh sách liên kết, bạn có thể tạo được danh sách liên kết đính kèm hình ảnh. Khi khách hàng bấm vào hình ảnh sẽ được chuyển hướng tới liên kết chi tiết sản phẩm hoặc đặt hàng mua sản phẩm,... Từ đó, doanh thu của sản phẩm cũng sẽ tăng lên rõ ràng từ những tiện ích vô cùng hữu ích này khi xây dựng website.

Để tạo danh sách liên kết ảnh, tại màn hình bố cục website, bạn bấm nút Thêm tiện ích >> Danh sách liên kết ảnh

Tại đây, bạn cần nhập các thông tin sau:

- Tiêu đề của tiện ích: tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị ở trên đầu tiện ích trên website

- Mô tả: mô tả ngắn gọn về nội dung mà liên kết đề cập tới

- Kiểu hiển thị:

+ Nhiều dòng:  Hiển thị các sản phẩm thành nhiều dòng, mỗi dòng 4 hình ảnh.

+ Cuộn ngang:  Hiện thị tất cả các sản phẩm theo 1 dòng, các hình ảnh sẽ cuộn ngang liên tục để show hết toàn bộ các hình ảnh. Số lượng hình ảnh hiển thị 1 lần xem là 4 hình ảnh.

- Hình ảnh: Lựa chọn hình ảnh hiển thị trên website

- Tiêu đề của hình ảnh: tiêu đề ngắn gọn của hình ảnh, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website

- URL: URL chuyển hướng tới khi bạn bấm vào hình ảnh

- Tab mới: Lựa chọn mở tab mới khi truy cập URL của hình ảnh, không bắt buộc

Sau đó bạn bấm nút Thêm liên kết. Bạn có thể tạo rất nhiều liên kết trong cùng 1 tiện ích này.

Sau khi tạo xong các liên kết, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 

Sau khi cài đặt, tiện ích Danh sách liên kết ảnh sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới:

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/ Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa thông tin tiện ích: bạn bấm vào nút Sửa ở tiện ích "Danh sách liên kết" trong bố cục website >> nhập thông tin tiện ích >> Lưu để lưu lại thông tin mới.

- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Danh sách liên kết >> Xóa để xóa tiện ích ra khỏi bố cục website

Chúc bạn thành công!