Tạo phiếu thu

Phiếu thu là một trong những chứng từ kế toán quan trọng, căn cứ để ghi vào các phiếu này là những khoản tiền mà đơn vị thu được trong quá trình hoạt động kinh doanh, hợp tác. Vì vậy salekit có thêm tính năng tạo phiếu thu để kế toán có thể quản lý các khoản thu nhanh chóng và chính xác nhất. 

Để tạo phiếu thu trong salekit, bạn có 2 cách sau:

Cách 1: Tạo nhanh 1 phiếu thu cho đơn hàng: 

Trên màn hình Dashboard, bạn chọn mục Đơn hàng >> Đơn hàng

Tại đây, bạn bấm chọn biểu tượng Chỉnh sửa ở đơn hàng mà bạn muốn tạo phiếu thu >> +Tạo phiếu thu và nhập thông tin phiếu thu bao gồm:

- Mã phiếu thu: hệ thống mặc định sẽ lấy theo mã của đơn hàng mà bạn tạo, bạn có thể chỉnh sửa nếu cần thiết.

- Tổng thu: Là số tiền thực tế bạn thu về từ đơn hàng đó sau giảm giá, khuyến mại.

- Nguồn tiền: nơi bạn thu tiền về: COD/tiền mặt/pay online/chuyển khoản.

- Ngày nhận: Thời gian nhận tiền 

- Thực thu: Là số tiền thực tế thu được từ khách hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm nút Tạo phiếu thu để hoàn tất. 

Cách 2: Tạo phiếu thu của nhiều đơn hàng:

Trên màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Kế toán >> Phiếu thu >> + Thêm mới

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Tại đây, bạn cần nhập các thông tin bao gồm: 

- Mã phiếu: Mã phiếu thu, có thể nhập kí tự và số

- Ngày nhận: Thời gian nhận tiền 

- Diễn giải: Ghi chú của kế toán

- Tổng thu: Tổng tiền thu về từ các đơn hàng

- Nguồn tiền: Nơi bạn thu tiền về: COD/tiền mặt/pay online/chuyển khoản

- Danh sách đơn hàng: Các đơn hàng được tính trong phiếu thu, có thể là một hoặc nhiều đơn hàng

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên, bạn bấm nút Lưu phiếu thu để hoàn tất.

Ngoài ra bạn có thể nhập phiếu thu vào Salekit từ file excel bằng cách bấm vào nút Nhập bằng file excel và tải form excel mẫu về máy 

Bạn nhập thông tin vào file excel mẫu sau đó Import để cập nhật phiếu thu vào Salekit.

Chúc bạn thành công!