Affiliate - Cài đặt tiếp thị liên kết

Affiiate Network tạo website giới thiệu thành viên để các cộng tác viên lấy link đi chia sẻ và hưởng hoa hồng. 

Tiếp thị hiệu quả và trả phí dựa trên hiệu quả của CTV: Mạng liên kết tiếp thị cho phép bạn trả phí cho người tiếp thị chỉ khi có kết quả đạt được, chẳng hạn như khi có giao dịch hoặc hành động khách hàng. Điều này giúp bạn tiết kiệm ngân sách tiếp thị, tăng doanh thu cao và tập trung vào các hoạt động có hiệu quả cao hơn.


Để quản lý và theo dõi và đo lường hiệu quả bạn thiết lập Affiliate Network trên Salekit.com theo các bước sau

Salekit.com giúp bạn tạo một website để các thành viên có thể lấy link đi giới thiệu và hưởng hoa hồng. Bạn cần thao tác để tạo web như sau:

1. Website
Bạn chọn một lĩnh vực hoặc chủ đề mà bạn muốn tập trung làm affiliate để tạo website.
Bạn bấm vào mục Website -> + Tạo website Affiliate. Bạn bấm xem thêm Tại đây

2. Program

Tạo chương trình các bước tiếp thị liên kết, cài đặt chính sách hoa hồng cài phần trăm giảm giá cho CTV và Chính sách hoa hồng / hoàn tiền riêng cho từng Sản phẩm và Affiliate.
Bạn bấm xem thêm Tại đây để cài đặt.
3. Link
- Bạn nên chọn sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động của bạn và mà bạn tin tưởng. Đảm bảo sản phẩm đó mang lại giá trị và hấp dẫn đối với khách hàng tiềm năng.
- Tạo nội dung độc đáo và hấp dẫn liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ bạn quảng bá.
- Nên sử dụng các tiêu đề hấp dẫn để thu hút sự chú ý của người đọc và khuyến khích họ nhấp vào liên kết affiliate.
Bạn tạo link Affiliate Network theo các liên kết Website/ Link khác
Để thiết lập Link bạn bấm xem thêm Tại đây
 

4. Affiliates

Các contact đã thiết lập mật khẩu và đăng nhập vào website đều sẽ hiển thị tại đây. 

Có 2 loại affliate và Manager

Affiliate là contact đã giới thiệu được bạn bè đăng ký vào link
Manager là contact cấp trên của contact được giới thiệu

Tại đây bạn có thể xem và theo dõi danh sách manager/affiliate5. Thanh toán
Thanh toán hàng tháng cho affiliate.

Cài đặt số tiền phải trả tối thiểu từ bao nhiêu để thanh toán cho affiliate

Shop thanh toán cho Aff vào ngày 15 của tháng sau.

Lưu ý: Điều kiện để hiện phần thanh toán. Đơn hàng cần đã giao thành công và chủ shop tạo phiếu thu sau khi phiếu thu được duyệt phần thanh toán sẽ hiện như sau:
(Cách chủ shop tạo phiếu thu cho đơn hàng của Affiliate Tạo phiếu thu )
6. Thu nhập

Theo dõi lịch sử thu nhập của user


- Đối với trang website của các thành viên sẽ hiển thị cụ thể các mục sau: 
Các thành viên sẽ truy cập qua website để đăng nhập với thông tin riêng của mình. Sau khi đăng nhập thành công, các thành viên sẽ có trang riêng để theo dõi doanh thu và hoa hồng mình đã giới thiệu được.
Đăng nhập vào website Affiliate


- Home: Thu nhập tháng này, Thu nhập lũy kế, Đã thanh toán, Số dư, Thống kê đơn hàng.


- About: Chi tiết chương trình trong mục Program, Cài đặt phần trăm hoa hồng và mã giảm giá coupon cho người mua.- Link aff: Link giới thiệu cố định để bạn mang đi giới thiệu. Khi user mà bạn giới thiệu bấm vào link đó sẽ dẫn tới Website, đồng thời ghi nhận khách hàng này do bạn giới thiệu. Kể từ đó, khách hàng đặt đơn qua Website thì bạn sẽ nhận được hoa hồng khi đơn hàng thành công.

Link giới thiệu có dạng: ULR website/?cid=ID

Ví dụ: https://thucphamhh.salekit.com/?cid=154988743

- Link coupon aff: Affiliate cũng có thể tạo coupon giảm giá để gửi tới khách hàng bằng cách nhập tên coupon ở mục Coupon Affiliate, hệ thống sẽ tự cập nhật Link coupon Aff ở bên dưới và bạn có thể sao chép link để đi giới thiệu cho bạn bè. 

  • Nếu khách hàng sử dụng Link coupon của bạn để mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng.
  • Nếu khách hàng sử dụng Link affiliate và nhập tên mã coupon của bạn, người có mã aff được tính hoa hồng.

Lưu ý: 

  • Hoa hồng: x (%) khi có khách mua sản phẩm thành công (PPS: Pay Per Sale), không bao gồm VAT (x: Do chủ shop quy định)
  • Cookie trong n ngày. Khi ai đó vào website qua link giới thiệu của bạn, nếu họ mua bất kỳ sản phẩm nào trong vòng n ngày thì bạn sẽ vẫn được chia hoa hồng (n: Do chủ shop quy định)
  • Cookie được ghi nhận trên tất cả các trang. Nghĩa là, bạn giới thiệu khách vào sản phẩm A, nhưng khách mua sản phẩm B thì bạn vẫn được chia sẻ hoa hồng.
  • Last Click: Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.
  • Hoa hồng được thanh toán vào ngày 25 hàng tháng. Hạn mức thanh toán: 500.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.


- Lead: Tại đây thành viên có thể xem được danh sách lead thu về, và danh sách affiliate nếu bạn là cấp trên.
Bạn bấm vào REFS để xem danh sách aff của cấp dưới. Tối đa n-1 cấp


- Link: Sau khi thiết lập link, tại đây thành viên có thể lấy link tùy chọn để đi giới thiệu, thành viên có thể lấy link theo đường link hoặc mã QR code. Như vậy khi bạn bè đăng ký hoặc mua hàng từ link này sẽ được ghi nhận cho thành viên để hưởng hoa hồng.
Chiến dịch: Lấy Link hoặc QR mang đi giới thiệu


 
Sản phẩm: 
Danh sách các sản phẩm đã được cài hoa hồng riêng
Điều kiện để hiện sản phẩm: Sản phẩm cần được cài đặt chính sách hoa hồng riêng ở phần Custom affiliate - PROGRAM của chủ shop


- Order: Là danh sách đơn hàng nếu khách của thành viên mua hàng từ link giới thiệu- Income:
Thu nhập của bạn
Khi chủ shop đã tạo phiếu thu cho đơn hàng Affiliate thì phần thu nhập của bạn sẽ được hiện như hình sau:- Setting: Cài đặt thanh toán để shop thanh toán tiền hoa hồng cho bạn

Chủ shop có thể quản lý và theo dõi được toàn bộ lead và đơn hàng. Thành viên chỉ xem và theo dõi được những contact mà mình giới thiệu được.
Chúc bạn thành công!