Nhập/Xuất kho

1. Tạo phiếu nhập kho

Tính năng Nhập kho được sử dụng để quản lý số lượng hàng hóa được thêm vào kho và để tạo Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.

Để Tạo phiếu nhập kho, trên màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> Nhập kho >> + Nhập kho

Màn hình thông tin phiếu nhập kho hiển thị, bạn nhập đầy đủ thông tin bao gồm: 

+ Ngày nhập: Ngày nhập hàng vào kho

+ Nhà cung cấp: Đơn vị cung cấp hàng. Nếu chưa có Nhà cung cấp, bạn cần Thêm nhà cung cấp bằng cách Click chọn +Nhà cung cấp và nhập thông tin nhà cung cấp.

+ Người giao: Người giao sản phẩm

+ Ghi chú thêm (nếu có)


+ Danh sách sản phẩm: Chọn và nhập đầy đủ thông tin các mục Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Ghi chú (Nếu có). Nếu chưa có sản phẩm, bạn phải tạo sản phẩm trong mục Sản phẩm trước khi thực hiện thao tác Nhập kho.

>> Cách tạo sản phẩm 

Phiếu nhập kho có thể nhập cùng một lúc nhiều sản phẩm, để thêm sản phẩm mới bạn chọn Thêm dòng >> Chọn Sản phẩm, điền Số lượng, Đơn giá và Ghi Chú.

Sau đó bạn bấm Lưu phiếu để hoàn tất.

Ngoài ra, bạn có thể nhập kho nhanh bằng cách Import sản phẩm từ file excel.

Tại giao diện nhập kho, bạn bấm nút Import >> Download mẫu Excel >> Nhập thông tin Mã sản phẩm (mã SKU), Số lượng, Đơn giá, Ghi chú (nếu có) lần lượt thứ tự trong file.

Sau đó bạn quay trở về giao diện Import >> Choose >> Chọn tập tin đã nhập thông tin cần nhập kho >> Nhập 

2. Quản lý các đơn đã xuất

Để Quản lý các đơn đã xuất, tại màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> Xuất kho 

Tại đây, các đơn hàng đã được đổi trạng thái đơn "Đang giao hàng" với Lí do "Đã in đơn" thì sẽ tự động được chuyển thông tin tới mục Đơn chờ xuất để nhân viên kho chuẩn bị hàng và xuất kho.

Để xuất kho hàng, bạn tick chọn đơn cần xuất và bấm nút Xuất kho

Sau khi xuất kho, hệ thống tự tạo phiếu xuất kho và trừ tồn kho, bạn có thể bấm nút In phiếu để in phiếu xuất kho.

Bạn cũng có thể xem Các đơn đã xuất theo các trường Mã phiếu, Ngày Xuất, Mã đơn, Người thực hiện, Bên giao và Tổng hàng.

Bạn có thể kiểm tra các đơn đã xuất xem có thừa/thiếu/sai số lượng trong phiếu xuất kho bằng cách chọn Kiểm tra xuất kho.

Để tìm nhanh sản phẩm theo Tên sản phẩm hay Ngày tạo đơn, bạn có thể Click vào ô Chọn sản phẩm cùng Ngày tạo đơn. sau đó nhấn nút Tìm để tìm đơn hàng cần kiểm tra.

Chúc bạn thành công!