Nhập/Xuất kho

1. Tạo phiếu nhập kho

Tính năng Nhập kho được sử dụng để quản lý số lượng hàng hóa được thêm vào kho và để tạo Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp khi cần nhập thêm hàng vào kho.

Để Tạo phiếu nhập kho, trên màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> Nhập kho >> + Nhập kho


Màn hình thông tin phiếu nhập kho hiển thị, bạn nhập đầy đủ thông tin bao gồm: 


+ Ngày nhập: Ngày nhập hàng vào kho

+ Nhà cung cấp: Đơn vị cung cấp hàng. Nếu chưa có Nhà cung cấp, bạn cần Thêm nhà cung cấp bằng cách Click chọn +Nhà cung cấp và nhập thông tin nhà cung cấp.

+ Người giao: Người giao sản phẩm

+ Ghi chú thêm (nếu có)

+ Danh sách sản phẩm: Chọn và nhập đầy đủ thông tin các mục Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Ghi chú (Nếu có). Nếu chưa có sản phẩm, bạn phải tạo sản phẩm trong mục Sản phẩm trước khi thực hiện thao tác Nhập kho.
>> Cách tạo sản phẩm 

+ Thông tin thanh toán:
- Thanh toán ngay: Thanh toán đầy đủ số tiền nhập hàng cho nhà cung cấp 

Phiếu nhập kho có thể nhập cùng một lúc nhiều sản phẩm, để thêm sản phẩm mới bạn chọn Thêm dòng >> Chọn Sản phẩm, điền Số lượng, Đơn giá và Ghi Chú.

Sau đó bạn bấm Lưu phiếu để hoàn tất, Sau khi lưu thành công các phiếu nhập kho sẽ hiện thị ở mục Kế toán -> Phiếu chi và Công nợ


Để quản lý Công nợ với nhà cung cấp bạn xem hướng dẫn: Tại đây

Ngoài ra, bạn có thể nhập kho nhanh bằng cách Import sản phẩm từ file excel.

Tại giao diện nhập kho, bạn bấm nút Import >> Download mẫu Excel >> Nhập thông tin Mã sản phẩm (mã SKU), Số lượng, Đơn giá, Ghi chú (nếu có) lần lượt thứ tự trong file.


Sau đó bạn quay trở về giao diện Import >> Choose >> Chọn tập tin đã nhập thông tin cần nhập kho >> Nhập 


2. Quản lý các đơn đã xuất

Để Quản lý các đơn đã xuất, tại màn hình Dashboard, bạn chọn Kho hàng >> Xuất kho 


Tại đây, Khi nhân viên đã xử lý xong đơn và nhân viên sẽ cần tạo vận đơn cho đơn hàng đó >> Sau khi đơn đã tạo được vận đơn >> khi trạng thái đơn là "Đang xử lý" và  "Đã tạo vận đơn" Đơn hàng sẽ được chuyển thông tin tới mục Đơn chờ xuất kho để nhân viên kho chuẩn bị hàng và xuất kho.


Đơn được chuyển tới Mục xuất kho, Khi nhân viên kho đóng hàng xong, để đơn chuẩn bị được giao hàng. Bạn tick chọn đơn cần xuất và bấm nút Xuất kho


Sau khi xuất kho, hệ thống tự tạo phiếu xuất kho và trừ tồn kho, bạn có thể bấm nút In phiếu để in phiếu xuất kho.


Bạn cũng có thể xem Các đơn đã xuất theo các trường Mã phiếu, Ngày Xuất, Mã đơn, Người thực hiện, Bên giao và Tổng hàng.


Bạn có thể kiểm tra các đơn đã xuất xem có thừa/thiếu/sai số lượng trong phiếu xuất kho bằng cách chọn Kiểm tra xuất kho.

Để tìm nhanh sản phẩm theo Tên sản phẩm hay Ngày tạo đơn, bạn có thể Click vào ô Chọn sản phẩm cùng Ngày tạo đơn. sau đó nhấn nút Tìm để tìm đơn hàng cần kiểm tra.


Sau khi đơn hàng đã được xuất kho trạng thái đơn là "Đang giao hàng" . Vậy là bạn đã xuất kho thành công đơn hàng để giao hàng đễn khách hàng


Lưu ý: Khi bạn đã tạo vận đơn sang bên đơn vị vận chuyển -> Khi đơn vị vận chuyển thay đổi trạng thái đơn hàng sang "Đang giao hàng", "Ship đã nhận hàng". Hệ thống sẽ tự động xuất kho cho đơn hàng của bạn.

Chúc bạn thành công!