Search - tìm kiếm nhanh trên website

Tiện ích Search có chức năng tìm kiếm thông tin theo từ khóa của người dùng. Công cụ tìm kiếm sẽ cung cấp một danh sách các kết quả phù hợp nhất với những gì người dùng đang cố gắng tìm kiếm như sản phẩm trên website. Từ đó, giúp người dùng tiết kiệm được thời gian tiếp nhận các thông tin trên website và tăng khả năng mua hàng của khách hàng.

Để thêm tiện ích này cho website của bạn, tại giao diện bố cục website, bạn bấm nút Thêm tiện ích >> Search 

Bạn nhập tiêu đề của tiện ích sau đó bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 


Sau khi tạo xong, tiện ích sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới: 

Ví dụ, tìm kiếm từ khóa "trà" và nhận được 19 kết quả trên website

Bạn cũng có thể Ẩn/Xóa tiện ích trong bố cục website bất cứ lúc nào.

- Ẩn tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Tìm kiếm >> OFF  nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. 


- Xóa tiện ích: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Tìm kiếm >> Xóa để xóa tiện ích khỏi bố cục website.

Lưu ý: Tiện ích Search chỉ được sử dụng ở thẻ Header trong bố cục website.

Chúc bạn thành công!