[Chủ shop] Affiliate Network - Program

Tạo chương trình tiếp thị liên kết, chia sẻ hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng và cài phần trăm giảm giá cho Affiliate

1. Affiliate Program 

ON/OFF: Bật/tắt chia sẻ hoa hồng
CPL: Hoa hồng khi giới thiệu 1 khách hàng tiềm năng hợp lệ
CPS: Hoa hồng khi giới thiệu thành công 1 đơn hàng .
Một affiliate có thể giới thiệu được nhiều affiliate cấp dưới vào website. Khi AFF giới thiệu thành công 1 đơn hàng, hệ thống sẽ chia hoa hồng cho người giới thiệu trực tiếp (cấp 1) và các cấp bên trên, tối đa 10 cấp.
Cấp 1: Người giới thiệu người mua. Thiết lập % hoa hồng
Cấp 2->10: Tương tự cấp 1, thiết lập hoa hồng cho các cấp.
Các gói đều được sử dụng 2 cấp.
Chi tiết chương trình: Nhập nội dung cho chương trình tiếp thị để khách biết về chính sách hưởng hoa hồng và cách thức chia sẻ như nào.

Bạn bấm Save để lưu lại nội dung.


2. Affiliate Coupon
Affiliate có thể trích một phần hoa hồng để giảm giá cho người mua, nhưng không được lớn hơn % hoa hồng aff
- Giảm giá theo phần trăm cố định
- Affiliate được tự nhập % giảm giá, tối đa bao nhiêu phần trăm


3. Custom Program
Chính sách hoa hồng / hoàn tiền riêng cho từng Sản phẩm và Affiliate


Bạn cài đặt chính sách các phần trăm hoa hồng bạn muốn chia/ hoàn tiền cho sản phẩm và Affiliate

Cài đặt chính sách chia hoa hồng riêng cho từng sản phẩmCài đặt chính sách hoa hồng riêng cho từng AffiliateSau khi cài đặt xong các sản phẩm và affiliate sẽ được nhận theo phần trăm chính sách hoa hồng mà chủ shop đã cài.
Chúc bạn thành công!