Kết nối gian hàng Shopify

Salekit cho phép khách hàng kết nối với Shopify để bạn dễ dàng đồng bộ sản phẩm 2 chiều (từ  Shopify về Salekit và từ Salekit lên Shopify) và đồng bộ đơn hàng từ Shopify về Salekit để quản lý đơn hàng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,... tập trung.

1. Kết nối với Shopify

Bước 1:  Trên Shopify, Bạn cài đặt phát triển ứng dụng Salekit.com để cho phép truy cập kết nối.

Bạn vào mục Cài đặt >> Ứng dụng và  kênh bán >> Phát triển ứng dụng >> Cho phép phát triển ứng dụng tùy chỉnh >> Tạo một ứng dụng

Tiếp theo, bạn điền tên ứng dụng >> Tạo ứng dụng >> Định cấu hình phạm vi quản trị >> Tick chọn các phạm vi API muốn quản trị (vd: sản phẩm, đơn hàng,...) >> Lưu

Sau đó bạn vào Thông tin xác thực API >> cài đặt ứng dụng để tạo Token truy cập API quản trị
Lưu ý:  Vì bảo mật nên token sẽ chỉ hiện 1 lần, Bạn nên copy token và lưu vào note để sử dụng

Bước 2: Kết nối Salekit.com với Shopify

- Ở màn hình Dashboard bạn chọn + Thêm kênh bán >> Kết nối gian hàng Shopify

Nhập thông tin website Shopify bao gồm: 

- Tên website: Tên hiển thị của website Shopify trong salekit.com

- Địa chỉ website: địa chỉ trang web Shopify cần kết nối

- Kết nối:

Bạn  nhập Tên Shopify và Nhập token Shopify (Đã tạo Token truy cập ở bước 1) >> Xác minh ngay,  trạng thái chuyển về Đã xác minh

 

2. Đồng bộ sản phẩm & đơn hàng từ Shopify về Salekit

- Đồng bộ sản phẩm: Trên salekit.com bạn vào mục  Sản phẩm  >>  Đồng bộ sàn >> Đồng bộ sản phẩm về salekit >> Chọn sàn Shopify >>  Đồng bộ ngay 

Khi đó, tất cả các sản phẩm trên kênh bán hàng Shopify sẽ được đồng bộ về Salekit để bạn quản lý.

- Đồng bộ đơn hàng: Bạn chọn biểu tượng đơn hàng >> Đồng bộ sàn >> lựa chọn ngày muốn đồng bộ đơn >> Đồng bộ ngay  >>OK

Ngoài ra, khi bạn có đơn hàng mới trên Shopify.com sẽ tự động đẩy đơn hàng và trạng thái đơn hàng tương tự đó về Salekit.com cho bạn quản lý.

3. Đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên sàn Shopify

Trên màn hình Dashboard, bạn click vào mục Sản phẩm >> tick chọn các sản phẩm cần đồng bộ >> chọn Đồng sàn >> Đồng bộ sản phẩm lên sàn >> Chọn sàn Shopify >> Đồng bộ

Hệ thống báo đã đồng bộ sản phẩm lên website là đồng bộ sản phẩm thành công

Bạn có thể kiểm tra sản phẩm trên kênh bán hàng Shopify của mình. Tại đây, bạn cũng thể sửa hoặc xóa sản phẩm khỏi sàn Shopify.

Chúc bạn thành công!