Hiển thị combo sản phẩm

Combo sản phẩm thường được bán với giá thấp hơn nếu so với mua từng sản phẩm riêng lẻ, điều này kích thích người mua mua nhiều sản phẩm hơn. Để cài đặt hiện thị combo sản phẩm trên website, Bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Bạn tạo các combo sản phẩm theo hướng dẫn: Tại đây

Bước 2: Tại giao diện bố cục website bạn chọn + thêm tiện ích >> chọn "Combo"

Sẽ hiện ra 1 Popup cài đặt như sau:

- Tiêu đề: tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị ở ở bố cục và trên website
- Sản phẩm: lựa chọn combo sản phẩm để hiện thị trên website
- Sản phẩm / hàng: Số lượng combo hiện thị trên hàng
Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, bạn chọn ON - Hiển thị trên website >> bấm Lưu để hoàn tất.
 

Tiện ích "Combo" sẽ hiện thị trên website như sau:

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Combo" trong bố cục website, cập nhật thông tin mới và bấm nút Lưu để lưu lại các thay đổi


- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Combo" trong bố cục website và bấm Xóa để xóa tiện ích.

Chúc bạn thành công!