Landing Page - Countdown

Chức năng Countdown để hiển thị thời gian đếm ngược giúp đánh vào tâm lý khách hàng sắp hết thời gian nhận quà, đăng kí tham gia, ... 

Để tạo Countdown, tại màn hình cấu hình landing page, bạn click chọn đối tượng Countdown như hình bên dưới:

Tiếp đó, bạn thiết kế đồng hồ bằng các chức năng sau: 

1. Thiết kế đồng hồ

Bạn click vào đồng hồ >> >> Thiết kế 

  • Thiết lập Countdown

Tại ô Thiết lập Countdown, bạn chọn kiểu hiển thị đồng hồ. Hiện có 3 kiểu hiển thị :

Phút : Mỗi lần khách vào sẽ đếm ngược thời gian từ số phút bạn cài đặt+ Khoảng giờ : Bạn cài đặt thời gian bắt đầu và kết thúc, hệ thống sẽ đếm ngược theo khoảng thời gian bạn cài:

Nếu khách vào page trong khoảng thời gian cài đặt, hệ thống sẽ đếm ngược từ thời điểm khách vào đến thời gian kết thúc.

Nếu khách vào page ngoài khoảng thời gian cài đặt, đồng hồ sẽ không đếm ngược và chỉ hiển thị khoảng thời gian chênh lệch giữa thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.


Thời gian kết thúc : Đồng hồ đếm ngược đến thời điểm bạn chọn


Bên cạnh đó, bạn có thể bật/tắt hiển thị các thông số Ngày, Giờ, Phút, Giây và điều chỉnh khoảng cách ô chữ  • Thiết lập chữ

Bạn có thể chọn font chữ, màu chữ, cỡ chữ, định dạng, vị trí hiển thị,... cho text bên trong đồng hồ.

  • Kích thước
Bạn có thể điều chỉnh kích thước đồng hồ bằng cách co kéo các góc khung hoặc thay đổi thông số trong ô Kích thước.

  • Màu và hình nền 
Bạn có thể cài đặt màu đơn sắc, hình ảnh hoặc gradient làm nền cho khung đồng hồ. Bạn click vào vào đồng hồ >> Cài đặt >> Chọn màu khung >> Click chuột ra khoảng trắng ngoài màn hình để lưu lại thao tác.

Ngoài ra, bạn có thể tạo thêm một hoặc nhiều màu đè lên màu hoặc hình nền khung tại mục Overlay.


  • Viền và bo góc

Bạn có thể điều chỉnh sử dụng hoặc không sử dụng viền cho khung đồng hồ cũng như thông số độ dày viền, màu viền, bo góc viền của khung.

2. Cài đặt hiệu ứng cho đồng hồ 

Bạn click vào đồng hồ >> >> Hiệu ứng
Tại đây bạn có thể cài đặt đổ bóng và hiệu ứng cho đồng hồ của mình. 

3. Nhân bản đồng hồ

Bạn click vào đồng hồ >> chọn 


 

4. Xóa đồng hồ

Bạn click vào đồng hồ >> chọn 


 
Chúc bạn thành công!