[Học viên] Kích hoạt khóa học

Sau khi học viên đăng kí mua khóa học và thanh toán thành công, hệ thống sẽ cấp mã kích hoạt khóa học đó cho học viên để học viên tham gia học tập.

Để quản lý mã kích hoạt khóa học của học viên, bạn truy cập vào mục Khóa học >> Mã kích hoạt 

Bạn copy mã kích hoạt theo thông tin đơn hàng mà khách đặt và gửi tới khách hàng.

Để kích hoạt khóa học, khách hàng cần truy cập đường link theo cấu trúc: URL web/kichhoat

Ví dụ: https://tiengtrungonline.salekit.com/kichhoat

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới: 

Khách hàng sẽ nhập mã kích hoạt vào ô và bấm nút Kích hoạt ngay

Sau khi kích hoạt thành công, bạn truy cập vào khóa học đã đăng kí để bắt đầu tham gia lớp học. 

Lưu ý: Để kích hoạt khóa học, khách hàng cần đăng nhập tài khoản của website.

Chúc bạn thành công!