Import nhanh nội dung bài viết từ website khác

Ngoài cách tạo bài viết thông thường là nhập nội dung bài viết, Salekit.com còn có chức năng giúp bạn sao chép nhanh nội dung của một bài viết trên website nguồn về website của bạn bao gồm cả tiêu để, nội dung, hình ảnh của bài viết.

Để sử dụng chức năng này, tại màn hình Dashboard >> bạn click chọn 1 website bất kì muốn tạo bài viết và chuyển tới mục Bài viết >> + Thêm mới >> URL Import.

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại đây, bạn cần điền 3 thông tin như sau: 

(1) Nhập URL bài viết cần copy nội dung: 

Bạn truy cập vào website chứa bài viết cần copy, bấm vào bài viết để xem chi tiết, sau đó sao chép URL của bài viết đó và dán vào mục (1)

(2) Tiêu đề: nhập phần tử của tiêu đề bài viết muốn copy bằng cách bấm chuột phải >> Kiểm tra (Inspect) >> bấm chọn tiêu đề >> chuột phải >> Copy >> Copy Xpath ở bài viết trên website khác, sau đó Paste vào mục (2) tại bài viết trên website của bạn.

(3) Nội dung: nhập phần tử của tiêu đề bài viết muốn copy bằng cách bấm chuột phải >>  Kiểm tra (Inspect) >> bấm chọn nội dung >> chuột phải >> Copy >> Copy Xpath ở bài viết trên website khác, sau đó Paste vào mục (3) tại bài viết trên website của bạn.

Ngoài ra, hình ảnh ở bài viết bạn muốn copy, bạn cũng có thể lựa chọn tải ảnh đó về album ảnh của website của bạn hoặc giữ nguyên link ảnh gốc từ bài viết mà bạn copy. 

Sau khi điền đầy đủ các thông tin, bạn bấm nút Import

Ngay lúc đó giao diện tạo bài viết sẽ hiển thị tiêu đề và nội dung bài viết mà bạn sao chép về. Bạn có thể chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp website mới và bấm nút Xuất bản để cập nhật bài viết mới cho website của bạn.

Chúc bạn thành công!