Nhập đơn hàng từ Excel vào Salekit

Salekit cho phép bạn nhập danh sách đơn hàng có sẵn từ Excel lên hệ thống quản lý đơn hàng trên Salekit.

Để nhập đơn hàng từ Excel lên Salekit, tại giao diện Dashboard, bạn chọn mục >> Đơn hàng >> Đơn hàng


Sau đó, bạn bấm nút Import >> Choose >> Chọn File Excel chứa danh sách các đơn hàng muốn tải lên >> Upload.

Ngay sau khi Upload thành công, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ đơn hàng có trong file Excel lên Salekit.


Lưu ý: Để tải đơn hàng từ Excel lên Salekit thành công, bạn phải lưu thông tin theo định dạng file Excel có sẵn do Salekit cung cấp. Nếu chưa có mẫu file, bạn có thể download nhanh Tại đây

Hoặc bạn bấm nút Import >> Download mẫu excel để tải file nhập đơn hàng mẫu như hình bên dưới: 


Chúc bạn thành công!