Thống kê vận đơn

Để kiểm tra phần thống kê vận đơn từ đơn vị vận chuyển Viettel Post trên Salekit.com bạn cần làm theo các bước sau:
Bước 1:
Bạn truy cập vào link Partner API của Viettel Post: https://partner.viettelpost.vn/ 
Sau đó bạn đăng nhập đúng tài khoản và mật khẩu Viettel Post.


Bước 2: Bạn đăng nhập xong bấm vào phần Account configuration sau đó sẽ hiện thị nội dung như ảnh bên dưới: 

Bạn vui lòng điền link webhook của salekit.com vào phần API path là: https://salekit.com/webhooks/viettelpost
Và phần Secret paramenters bạn điền thông số bí mật theo dãy số dễ nhớ nhất của bạn.
Sau khi đã điền xong đầy đủ thông tin bạn bấm UPDATE.

Bước 3: Bạn quay về trang chủ của Salekit.com và chọn Đơn hàng >> Vận đơn thì các đơn đã tạo trên đơn vị vận chuyển Viettel  Post sẽ hiện thị theo biểu đồ và các thông số cụ  thể theo từng ngày để bạn kiểm tra.