Kết nối shop với sàn Tiki

1. Kết nối shop với sàn Tiki

Salekit kết nối với sàn TMĐT Tiki giúp bạn đồng bộ sản phẩm 2 chiều (từ Tiki về Salekit và từ Salekit lên Tiki) và đồng bộ đơn hàng từ Tiki về Salekit để quản lý đơn hàng, khách hàng, doanh thu, lợi nhuận,... tập trung.

Tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Estore tại menu ngang phía trên >> Tạo liên kết mới >> Tiki >> bạn nhập thông tin tài khoản đăng nhập gian hàng trên Tiki của mình >> Đăng nhập >> Tick chọn shop Tiki cần kết nối >> Cho phép truy cập để xác nhận kết nối gian hàng với ứng dụng của Salekit.

Sau khi hệ thống báo cập nhật thành công, màn hình sẽ chuyển về giao diện Salekit và bạn cần cập nhật thông tin đồng bộ bao gồm: Tên gian hàng, Chọn cửa hàng đồng bộ, Chọn kho hàng, Chọn nhân viên bán hàng.

Bạn nhập thông tin xong bấm nút Lưu để hoàn tất việc kết nối sàn TMĐT Tiki vào Salekit.

2. Đồng bộ sản phẩm từ sàn TMĐT Tiki về Salekit

Tại màn hình Dashboard, bạn chọn mục Sản phẩm >> Sản phẩm >> Đồng bộ sản phẩm về Salekit >> Tick chọn sàn Tiki >> Đồng bộ ngay

Khi đó, tất cả các sản phẩm trên kênh bán hàng Tiki sẽ được đồng bộ về Salekit để bạn quản lý.

Bạn có thể xóa các sản phẩm đã được đồng bộ từ Shopee về Salekit bằng cách bấm vào Xóa đồng bộ ở cuối dòng mỗi sản phẩm.

3. Đồng bộ sản phẩm từ Salekit lên sàn TMĐT Tiki

Tiki cho phép người dùng có thể đồng bộ được giá cả sản phẩm từ Salekit khi có sự thay đổi về giá. Để đồng bộ, bạn cần có sản phẩm đó ở cả 2 nền tảng Salekit và Tiki.

Trên màn hình Dashboard, bạn click vào mục Sản phẩm tại menu dọc bên trái màn hình >> tick chọn các sản phẩm cần đồng bộ >> chọn Đồng bộ lên sàn.

Màn hình pop up hiển thị, bạn tick chọn Tiki >> Đồng bộ.

Sau khi đồng bộ thành công, bạn có thể kiểm tra sản phẩm trên kênh bán hàng Tiki của mình. Tại đây, bạn cũng thể sửa hoặc xóa sản phẩm khỏi sàn Tiki.

Lưu ý: 2 sản phẩm muốn đồng bộ được cần có ID trùng nhau. Thông tin đồng bộ chỉ có giá cả sản phẩm, các thông tin khác không đồng bộ được.

4. Đồng bộ đơn hàng từ Tiki về Salekit

Bạn có thể đồng bộ các đơn hàng từ Tiki về Salekit để xử lý và quản lý bán hàng tập trung (quản lý khách hàng, đơn hàng, doanh thu,...).

Để đồng bộ đơn hàng từ Tiki, tại cửa sổ làm việc của Estore, bạn chọn biểu tượng Đơn hàng >> Đồng bộ Sàn >> Tiki >> Chọn thời gian đơn hàng cần đồng bộ >> Lưu >> OK

Khi đó, các đơn hàng trên Tiki sẽ được đẩy về hệ thống Salekit để bạn quản lý.

Chúc bạn thành công!