Hình ảnh

Để tạo nội dung hình ảnh cho website, tại màn hình bố cục website, bạn bấm chọn Thêm tiện ích >> Hình ảnh 

Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin bao gồm: 

- Hình ảnh: Hình ảnh cần hiển thị trên website 

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn, hiển thị ở thẻ của hình ảnh trên website

- Mô tả: Mô tả ngắn gọn nội dung của hình ảnh, chỉ hiện thị trong bố cục website để quản lý, không hiển thị trên website

- Liên kết trang đích: URL của hình ảnh chuyển hướng khi bạn nhấp chuột

Sau khi nhập thông tin bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" và bấm nút Lưu để hoàn tất.

Sau khi cài đặt, hình ảnh sẽ được hiển thị trên website như sau: 

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích hình ảnh bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: Bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Hình ảnh", nhập nội dung cần điều chỉnh sau đó bấm nút Lưu để lưu lại. 

- Xóa: Bạn bấm nút Sửa ở tiện ích "Hình ảnh" trong bố cục website, một popup hiện thị để bạn kiểm tra lại thông tin tiện ích trước khi xóa, sau khi chắc chắn, bạn bấm nút Xóa để xóa tiện ích. 

Chúc bạn thành công!