Tạo lịch hẹn

Tạo lịch hẹn tại Salekit sẽ giúp bạn:

- Ghi lại lịch hẹn của khách hàng đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng và quản lý trên một hệ thống tập trung

- Thông tin lưu trữ lịch hẹn đầy đủ: Ngày, tháng, năm, giờ, họ tên, số điện thoại, nội dung hẹn, nhân viên giao hẹn…

- Thống kê lịch hẹn chi tiết trong khoảng thời gian và người quản lý cũng biết được lịch còn trống lúc nào xếp lịch cho hợp lý.

- Hỗ trợ kiểm tra khách hàng nào đã đến, khách hàng nào hủy hẹn để kịp thời xử lý cho phù hợp.

- Dễ dàng điều chỉnh, thay đổi các thông tin của lịch hẹn: Thời gian, nội dung …

Để tạo và quản lý lịch hẹn trên Salekit, bạn cần bật Module Lịch hẹn bằng cách vào mục Cài đặt >> Module >> Bật ON Module Lịch hẹn.


Sau đó trở về màn hình Dashboard, bạn chọn mục Đơn hàng >> Lịch hẹn >> + Lịch hẹn mới

Một popup hiển thị như hình ảnh bên dưới, bạn điền đầy đủ các thông tin về: Khách hàng, Họ & tên, Số điện thoại, Cửa hàng, Chọn sản phẩm/dịch vụ, Thời gian đăng ký, Gặp nhân viên, Ghi chú và Người giới thiệu (nếu có).

tao va quan ly lich hen

Sau khi điền xong tất cả các thông tin, bạn click Tạo Lịch để hoàn tất quá trình.

Sau khi đã tạo được Lịch hẹn mới, bạn quản lý các lịch hẹn đó của mình trong mục Lịch hẹn.

Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa lịch hẹn bất cứ lúc nào.

- Để chỉnh sửa lịch hẹn, bạn bấm vào biểu tượng ở lịch hẹn đó >> cập nhật thông tin mới >> Lưu

- Để xóa lịch hẹn, bạn bấm vào biểu tượng ở lịch hẹn đó >> Xóa lịch hẹn 

Chúc bạn thao tác thành công!