Rewrite URL - tối ưu hóa địa chỉ website

Rewrite url là một tính năng cho phép ghi lại địa chỉ website từ dạng này thành một dạng khác. Rewrite URLs sử dụng để tạo ra một địa chỉ Web ngắn hơn và dễ nhìn hơn đối với trang Web. Tính năng này được coi như một trong những thủ thuật nhằm tối ưu hóa địa chỉ cho các trang web tìm kiếm (SEO URL).

Tác dụng của Rewrite URL:

  • Làm URL của trang web trở nên thân thiện và giúp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. 
  • Ngăn chặn "liên kết nội tuyến" không mong muốn
  • Không để lộ (thông qua URL) hoạt động bên trong của một trang web trước người truy cập.

Để thay đổi địa chỉ website trong Salekit, bạn truy cập vào mục Cài đặt của một website cụ thể bằng cách bấm vào biểu tượng ở website  >> chọn Url Trang

Tại đây, màn hình hiển thị các phần mục đang cấu hình sẵn URL của trang web, bạn bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa để thay đổi địa chỉ của các trang web đó.

Một popup hiển thị, bạn điền cấu trúc URL và đuôi URL cho trang web đó.

Công thức URL: https:// + tên website + URL + tên phần mục + đuôi URL

Ví dụ: bạn đổi trang web https://trachat.salekit.com/product/tra-xanh-nguyen-chat

thành trang web https://trachat.salekit.com/tra-xanh-nguyen-chat.html

Thì bạn cần cài đặt URL như sau: 

Sau khi cập nhật URL trang web xong bạn bấm Lưu để hoàn tất. 

Chúc bạn thành công!