Quản lý danh mục

Website là một tập hợp những sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Những sản phẩm, dịch vụ này được sắp xếp vào những phần mục. Đối với người quản lý Website, những phần mục này được gọi là danh mục (Category) của website. Những danh mục này thường hiện ra trong các menu của Website hoặc xuất hiện một cách độc lập.

Danh mục giúp điều hướng khách hàng chú ý đến những sản phẩm, dịch vụ thế mạnh nổi bật của mình, từ đó thúc đẩy tương tác, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Để tạo danh mục các sản phẩm để hiển thị trên website và quản lý trong Salekit, bạn làm lần lượt theo các bước sau:

Bạn truy cập vào Website trong Salekit, click chọn Danh mục >> + Danh mục mới


Khi đó màn hình sẽ hiển thị popup như hình bên dưới:

Tại đây bạn cập nhật các thông tin:

- Tên danh mục

- Tiêu đề của danh mục, hiển thị trên tab trình duyệt khi bạn mở danh mục đó.

- Mô tả: dòng mô tả ngắn gọn về danh mục 

- Icon: Biểu tượng hiển thị cùng tên danh mục

- Thumbnail: Hình ảnh danh mục

Sau đó bạn ấn Lưu để hoàn tất.

Lưu ý: Biểu tượng Icon và ảnh Thumbnail chỉ áp dụng cho một số theme mẫu hỗ trợ hiển thị.

Bạn có thể thêm nhiều danh mục và Chỉnh sửa, Bật/Tắt hay Xóa danh mục trên website của mình. Để thay đổi vị trí cho danh mục và phân cấp danh mục, bạn thao tác kéo thả chuột (lên trên - xuống dưới để thay đổi vị trí, sang trái - sang phải để thay đổi cấp danh mục). Salekit cho phép tạo danh mục con đến cấp 4.


- Di chuyển các cấp danh mục:

Bạn kéo thả chuột ở nút Di chuyển để phân cấp danh mục, hoặc sắp xếp danh mục con bên trong danh mục chứa.


- Chỉnh sửa danh mục: 

Bạn bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa >> Cập nhật thông tin mới cho danh mục >> bấm Lưu


- Xóa danh mục: 

Bạn bấm vào biểu tượng Xóa, một popup hiển thị xác nhận lại hành động xóa danh mục của bạn, bạn bấm Ok để xóa danh mục

Bạn có thể lựa chọn thông tin trong danh mục muốn hiển thị trên website bằng cách bật/tắt hoạt động thông tin đó trong danh mục.

Ví dụ, với danh mục Tẩy trang bạn chỉ muốn hiển thị thông tin sản phẩm trên website thì bạn bật ON hoạt động thông tin đó như sau:


Danh mục sản phẩm dùng để quản lý sản phẩm trong Salekit cũng như cài đặt hiển thị trên Website. Để hiển thị danh mục sản phẩm trên Website bạn cần cài đặt danh mục trong mục Main hoặc Footer của bố cục Website. Danh mục sẽ hiển thị trên website như hình bên dưới:

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!