Tạo doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tổ chức kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ nhất định phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm, dịch vụ có thể có nhiều doanh nghiệp cùng cung cấp, vì vậy việc tạo danh sách các doanh nghiệp trên Salekit giúp bạn quản lý được nguồn gốc của từng sản phẩm/dịch vụ mà bạn đang kinh doanh. Hoặc quản lý các doanh nghiệp mà mình đang hợp tác cũng như cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho họ.

Để tạo doanh nghiệp, tại màn hình Dashboard, bạn bấm chọn mục Khách hàng >> Công ty >> + Doanh nghiệp


Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin của doanh nghiệp bao gồm:

+ Hình ảnh: Logo của doanh nghiệp

+ Tên: Tên của doanh nghiệp

+ Sale: Nhân viên sale đang quản lý hay làm việc trực tiếp với doanh nghiệp này

+ Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp

+ Số điện thoại 2: Số điện thoại liên hệ khác của doanh nghiệp (nếu có)

+ Số nhân viên: Số lượng nhân viên của doanh nghiệp

+ Website: Đường link dẫn tới website của doanh nghiệp 

+ Currency: Loại tiền tệ mà doanh nghiệp đó sử dụng để định giá

+ Doanh số năm: Doanh số trung bình 1 năm mà doanh nghiệp đó thu về

+ Facebook: Đường link dẫn tới tài khoản Facebook của doanh nghiệp (nếu có)

+ Youtube: Đường link dẫn tới tài khoản Youtube của doanh nghiệp (nếu có)

+ Linkedin: Tài khoản liên hệ qua nền tảng Linkedin của doanh nghiệp (nếu có)

+ Twitter: Tài khoản liên hệ qua nền tảng Twitter của doanh nghiệp (nếu có)

+ Skype: Tài khoản liên hệ qua nền tảng Skype của doanh nghiệp (nếu có)

+ Zalo: Tài khoản liên hệ qua nền tảng Zalo của doanh nghiệp (nếu có)

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm nút Lưu để hoàn tất.

Ngoài ra, bạn có thể Sửa/Xóa thông tin doanh nghiệp.

- Để sửa thông tin của doanh nghiệp, bạn bấm vào biểu tượng Chỉnh sửa >> cập nhật thông tin cần thay đổi >> Lưu 

- Để xóa doanh nghiệp, bạn bấm vào biểu tượng Xóa, một popup hiển thị xác nhận lại hành động xóa của bạn, bạn bấm OK để hoàn tất.

Chúc bạn thành công!