Xuất đơn hàng từ Salekit ra Excel

Trên Salekit, hệ thống cho phép xuất toàn bộ dữ liệu đơn hàng từ Salekit ra file excel.

Để xuất đơn hàng từ Salekit ra Excel, tại giao diện Dashboard, bạn chọn Đơn hàng >>Đơn hàng >> Export 

File export sẽ được lưu vào mục Download của máy tính.

Sau khi Export thành công, file Excel sẽ có giao diện như hình bên dưới: 


Chúc bạn thành công!