Quản lý Cài đặt

Để cài đặt cho Website, bạn truy cập vào Website trong Salekit, click chọn Cài đặt                                

1. Cài đặt:


Tại đây bạn có thể chỉnh sửa thông tin cho Website của mình bao gồm:

- Tên site: Tên hiển thị trên tab trình duyệt.

- Khẩu hiệu: Dòng khẩu hiệu ngắn gọn cho hiển thị bên dưới tên Website.

- Địa chỉ: Là địa chỉ website của bạn trên Internet gồm 4-20 ký tự, có đuôi là salekit.vn, ví dụ https://saffron.salekit.com/

- Gắn tên miền riêng: 

Khi tạo mới 1 website, website đó sẽ có tên miền mặc định với đuôi .salekit.com. Để gắn tên miền riêng, bạn cần sử dụng bản trả phí của website. 

Khi gắn tên miền riêng, bạn cần cấu hình salekit trong quản lý tên miền bằng cách tạo các bản ghi theo nội dung yêu cầu:

 

- Tiêu đề trang chủ: nội dung chính của Website, nên để nội dung ngắn gọn, súc tích. Giới hạn dưới 70 kí tự.

- Từ khóa: từ khóa để mọi người dễ dàng tìm kiếm website của bạn qua Internet. Mỗi từ khóa được ngăn cách nhau bởi dấu “,” 

- Mô tả: các nội dung giới thiệu để khách hàng hiểu rõ hơn về Website của bạn. Nội dung mô tả không quá 200 kí tự.

- HTML HEADERS: cài đặt mã nhúng popup trên Website.

Lưu ý: Những thông tin được gắn dấu * là bắt buộc.

Sau khi chỉnh sửa thông tin website xong, bạn bấm Lưu để hoàn tất và cập nhật các thông tin.

2. SEO & Social: 

SEO & Social là tính năng giúp người dùng tiếp thị và theo dõi chuyển đổi để làm tăng lưu lượng truy cập Website.

Tại đây bạn có thể cài đặt các thông tin chuyển đổi sau:

(1) Ảnh Facebook Thumbnail: Hình ảnh hiển thị khi share Link Website trên Facebook.

(2) Chat Facebook: Nhập Page ID. Nếu chưa có page ID bạn bấm vào nút Lấy Page ID để lấy ID của Fanpage.

Ngoài ra, bạn cần khai báo tên miền của Website của bạn vào Fanpage đó bằng cách bấm vào nút Lưu ý khai báo tên miền tại đây >> Miền được đưa vào danh sách hợp lệ >> Nhập tên miền Website >> Lưu.

(3) Bình luận Facebook: Nhập UID người duyệt bình luận. Nếu bạn chưa có UID, bạn bấm vào nút Lấy Facebook ID.

(4) Facebook Pixel ID: Nhập ID của tài khoản Facebook pixel. Facebook Pixel là công cụ phân tích dùng để đo lường hiệu quả của quảng cáo, hiểu một cách đơn giản là các hành động mọi người thực hiện trên Website.

(5)

(6)

(7)

(8)

Sau khi cập nhật các thông tin bạn cần bấm Lưu để hoàn tất.

3. Đăng nhập

Chủ shop cài đặt Google Client ID và Facebook App ID để Affiliate/ Đại lý có thể đăng nhập nhanh vào website bằng tài khoản Google hoặc Facebook.

>> Tích hợp đăng nhập bằng Google cho website

>> Tích hợp đăng nhập bằng Facebook cho website

4. URL

Rewrite URLs sử dụng để tạo ra một địa chỉ Web ngắn hơn và dễ nhìn hơn đối với trang Web. Tính năng này được coi như một trong những thủ thuật nhằm tối ưu hóa địa chỉ cho các trang web tìm kiếm (SEO URL).

>> Tối ưu hóa địa chỉ website

5. Trang cảm ơn

Tại đây chủ shop cài đặt trang cảm ơn khi khách đã đặt đơn hàng thành công trên website


(1) Cài đặt nội dung hiện thị khi khách hàng đã đặt đơn thành công
(2) Chọn biến: Chọn biến hiện thị tự động trong nội dung trang cảm ơn

     + {order_id} - Mã đơn hàng đã đặt thành công

     + {order_detail} - Tổng tiền đơn hàng

     + {order_money} - Hiện thị chi tiết tiền của sản phẩm

Chúc bạn kinh doanh thành công với Salekit!