Bộ lọc sản phẩm

Hiển thị bộ lọc và sắp xếp trong trang danh mục sản phẩm trên website. Đây là một cách doanh nghiệp giúp khách hành dễ dàng tìm kiếm sản phẩm theo nhiều lựa chọn như danh mục, thương hiệu, giá tiền, tăng dần, giảm dần,  sắp xếp theo loại sản phẩm, mới nhất, tên sản phẩm A-Z,... Từ đó khách hàng có thể tìm các thông tin trên website một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Để cài đặt tiện ích, tại giao diện bố cục website trên Salekit.com, bạn bấm nút Thêm tiện ích >>Bộ lọc sản phẩm


Một popup hiển thị, bạn nhập các thông tin trong tiện ích bao gồm: 

- Tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn của tiện ích, hiển thị trong bố cục để quản lý, không hiển thị trên website
- Loại hàng hóa : Bạn chọn loại hàng hóa để hiện thị phù hợp giá tiền sản phẩm trên website

   + Giá trị nhỏ: Hiện thị lựa chọn từ dưới 100.000 -> Trên 1.000.000


 

    + Giá trị vừa: Hiện thị lựa chọn từ dưới 1 triệu -> trên 10 triệu

   + Giá trị lớn:
Hiện thị lựa chọn giá tiền từ Dưới 10 triệu -> Trên 100 triệu


Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bật ON nút "Hiển thị trên website" rồi bấm nút Lưu để hoàn tất. Tiện ích sẽ hiển thị trên website khi khách hàng vào Danh mục của sản phẩm như hình bên dưới:Ngoài ra, bạn có thể Chỉnh sửa/Xóa tiện ích bất cứ lúc nào.

- Chỉnh sửa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích >> Bộ lọc sản phẩm trong bố cục website >> nhập thông tin cần điều chỉnh >> Lưu để lưu lại các thông tin sau khi chỉnh sửa.


- Xóa: bạn bấm nút Sửa ở tiện ích Bộ lọc sản phẩm trong bố cục website >> Xóa để xóa tiện ích khỏi website.

Chúc bạn thành công!