Quản lý danh sách đơn hàng

Chức năng Đơn hàng cho phép người dùng có thể quản lý danh sách đơn hàng, cập nhật các thông tin đơn hàng, cập nhật thông tin giao hàng, in đơn hàng,... cũng như theo dõi được các hoạt động xử lý đơn hàng.

Quản lý danh sách đơn hàng

Bạn vào menu Đơn hàng, bạn chọn mục Đơn hàng >> Đơn hàng, màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại đây, bạn có thể Tìm kiếm đơn hàng theo Tên, Số điện thoại khách hàng, mã đơn hàng, ... hoặc Lọc đơn hàng theo trạng thái, theo nhân viên, theo page tương ứng, khoảng thời gian tạo đơn hàng.

Ngoài ra bạn có thể Tạo đơn hàng mới cho khách hàng và Import/Export được danh sách đơn hàng qua file excel.

Để chỉnh sửa thông tin chi tiết của từng đơn hàng, bạn click vào nút Sửa tương ứng ở mã đơn hàng đó.

Màn hình sẽ hiển thị như hình bên dưới:

Tại đây, bạn sẽ quản lý được các thông tin sau: 

1 Thông tin đơn hàng


(1) Mã đơn hàng: Được tạo tự động, mỗi đơn hàng có 1 mã khác nhau.

(2) Thông tin người nhận: Tên, Số điện thoại, Email, AFF nào giới thiệu, Nguồn Src, Thời gian đặt đơn hàng.

(3) Thông tin thanh toán: Tổng đơn hàng, Số tiền giảm giá, Phụ thu, phí ship, số tiền thực tế thu Khách hàng, Doanh thu.

(4) Nhân viên tư vấn: Trạng thái xử lý đơn, Lịch gọi lại, Kênh thanh toán, Ghi chú của nhân viên sale.

>> Cách cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng

(5) Thông tin giao hàng: Kho lấy hàng, Địa chỉ giao hàng của khách, Đơn vị vận chuyển, Mã vận đơn, Phí ship từ bên đơn vị vận chuyển, Ghi chú ship, Thu hộ tiền hàng.

>> Cách kết nối đơn vị vận chuyển 

>> Cách tạo vận đơn

Bạn có thể Chỉnh sửa thông tin đơn hàng bất cứ lúc nào, riêng thông tin giao hàng cần chỉnh sửa trước khi Tạo vận đơn. Sau khi chỉnh sửa thông tin xong, bạn bấm nút Lưu chỉnh sửa để cập nhật các thông tin mới của đơn hàng.

Bạn cũng có thể Tạo vận đơn qua bên đơn vị vận chuyển, In đơn và Gửi biên lai cho khách hàng tại đây.

2 Thông tin sản phẩm

Tại mục Sản phẩm trong Chi tiết đơn hàng, bạn sẽ quản lý và chỉnh sửa được danh sách sản phẩm có trong đơn hàng. 

Để thêm sản phẩm vào đơn hàng, bạn click chọn +Sản phẩm >> chọn sản phẩm cần thêm vào đơn hàng và cập nhật số lượng sản phẩm, giảm giá >> +Sản phẩm


3 Lịch sử cập nhật đơn hàng

Tại mục Lịch sử cập nhật đơn sẽ lưu lại toàn bộ hành động của người dùng với đơn hàng bao gồm cập nhật trạng thái đơn hàng, cập nhật thông tin, cập nhật thêm sản phẩm vào đơn hàng,.... một cách chi tiết.

4 Đơn hàng khác

Tại mục Đơn hàng khác trong Đơn hàng, bạn có thể xem được tất cả các đơn hàng khác mà khách hàng đó đã đặt hàng để quản lý được các đơn hàng bị trùng lặp hay phân loại khách hàng.

Chúc bạn thành công!